Ústavný súd odmietol návrh opozície, ktorá namietala obmedzenie jeho kompetencie

Ústavný súd odmietol návrh opozície, ktorá namietala obmedzenie jeho kompetencie
Zdroj foto: TASR/František Iván
Ústavný súd SR v stredu odmietol návrh skupiny opozičných poslancov Národnej rady SR, ktorí považovali za protiústavnú novelu ústavy z decembra 2020 súvisiacu s reformou justície. V podaní poslanci namietali obmedzenie, podľa ktorého ÚS nerozhoduje o súlade ústavných zákonov s ústavou samotnou.

ÚS po predbežnom prerokovaní návrhu dospel k záveru, že je potrebné ho odmietnuť "z dôvodu nedostatku právomoci". "Ústavný súd rešpektujúc východisko, podľa ktorého ústava nie je hodnotovo neutrálna, uviedol, že sa k namietanému právnemu predpisu, ktorý mu bráni rozhodovať o súlade ústavných zákonov s ústavou, stavia s kompetenčným rešpektom, zároveň však s výhradou," informoval súd po zasadnutí pléna.

Kompetenčný rešpekt spočíva v tom, že ÚS nemôže v bežnom ponímaní zadefinovať ako súčasť materiálneho jadra ústavy svoju inštitucionálnu kontrolu nad NR SR v oblasti ústavnej normotvorby. 

"Výhrada vyplýva z osobitného postavenia Ústavného súdu SR ako nezávislého ochrancu ústavnosti podľa článku 124 ústavy, ktoré by mohlo generovať ochranu materiálneho jadra ústavy v prípade extrémneho zásahu doň. Za takýto zásah možno považovať narušenie materiálneho jadra ústavy s intenzitou meniacou charakter Slovenskej republiky ako demokratického a právneho štátu," konštatoval ÚS v tlačovej správe.

Súd verí, že situácia vyžadujúca si jeho zásahovú ingerenciu do oblasti ústavnej normotvorby v SR nenastane. "Zároveň upozorňuje kvalifikované návrhové subjekty, že extrémnosť postupu ústavodarného orgánu nie je možné chápať účelovo, ale práve naopak, nanajvýš zdržanlivo," dodal ÚS.

Skupina poslancov v podaní okrem obmedzenia kompetencie ÚS zdôraznila riziko prijímania ústavných zákonov ohrozujúcich demokratický a právny charakter štátu a základné ľudské práva a slobody. Namietali tiež, že k zásadnej ústavnej zmene došlo v neskorej fáze legislatívneho procesu obyčajným pozmeňujúcim návrhom, keď bola odborná a verejná diskusia prakticky vylúčená.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá