Slovensko uspelo, Európska komisia stiahla žalobu

Slovensko uspelo, Európska komisia stiahla žalobu
Zdroj foto: SITA
Európska komisia rozhodla o stiahnutí žaloby na Slovenskú republiku na Súdnom dvore EÚ v súvislosti s neprijatím vnútroštátnych opatrení k smernici o odpade. EK vzala svoju žalobu späť po tom, čo notifikovala transpozíciu smernice a prijala rýchlu novelu zákona o odpadoch.

"Vnímam to ako potvrdenie, že sme úspešne podnikli všetky potrebné kroky, aby Slovenská republika nemusela platiť vysokú pokutu," reagoval minister životného prostredia Peter Žiga. Dodal, že v súčasnosti rezort pripravuje nové znenie zákona o odpadoch, ktoré bude riešiť problematiku komplexne.

Povinnosť transponovať európsku smernicu týkajúcu sa nakladania s odpadom sme mali už od konca roku 2010. Za nesplnenie úlohy hrozila SR pokuta od 17.000 eur denne.

V rámci transpozície smernice dochádza k zmene v hierarchii odpadového hospodárstva, pričom dôraz sa má klásť na predchádzanie vzniku odpadu a na znižovanie nepriaznivých vplyvov vzniku odpadu na životné prostredie a zdravie ľudí s cieľom zvyšovania efektívnosti využitia odpadu ako zdroja. Informoval o tom hovorca MŽP SR Maroš Stano.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá