Do štrajku sa zapájajú aj cirkevné a súkromné školy

Aktualizované:
Niektoré súkromné a cirkevné školy od štrajku neodradilo ani odmietavé stanovisko združení, ktoré ich zastupujú. Podľa informácií odborárov účasť na štrajku, ktorý odštartuje v pondelok (26. 11.) o 6.00 h, nahlásilo deväť súkromných a desať cirkevných stredných škôl.

Podpredseda zväzu zodpovedný za stredné školy Martin Maták však povedal, že ich môže byť aj viac.

Predseda Združenia základného školstva v odborovom zväze František Šary potvrdil, že učiť nebudú ani niektoré základné súkromné a cirkevné školy. „Presné číslo neviem, majú nám ho nahlásiť v pondelok,“ povedal. Prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska Saskia Repčíková aj prezident Združenia katolíckych škôl Slovenska Ján Horecký registrujú, že niektoré školy, ktoré pod nich spadajú, od pondelka nebudú učiť. Ich počty však nemonitorovali. „Školy v tomto mali úplnú slobodu,“ uviedol Horecký.

K štrajku vydalo odmietavé stanovisko Združenie katolíckych škôl Slovenska aj pred jednodňovým štrajkom, ktorý sa konal 13. septembra. Napokon sa zapojilo asi 13 cirkevných škôl. Napríklad v Žilinskej diecéze sa nevyučovalo na šiestich cirkevných ZŠ a dvoch gymnáziách. Štrajk vtedy podporila aj viac ako stovka súkromných škôl.


Združenia, ktoré zastupujú cirkevné a súkromné školy, štrajk odmietli a rozhodli sa vydať vlastnou cestou. Spustili Petíciu za spravodlivé, hospodárne a nediskriminačné financovanie slovenského školstva. Po vyzbieraní 100.000 podpisov od občanov sa chcú obrátiť priamo na poslancov Národnej rady SR, aby zmenili zákony o odbornom vzdelávaní a financovaní škôl a školských zariadení, ktoré parlament novelizoval v septembri tohto roka. Podľa zástupcov cirkevných a súkromných škôl sú totiž tieto novely diskriminačné a môžu dokonca viesť k ich zániku. Prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska Saskia Repčíková hovorí, že spustená petícia rieši viac problémov ako štrajk, ktorý sa zameriava hlavne na zvýšenie platov školských zamestnancov a viac prostriedkov do školstva.


Súkromné aj cirkevné školy odborárom vyčítajú, že nevyužili všetky zákonné možnosti na to, aby zabránili prijatiu spomínanej školskej legislatívy. Nedávno prijatá novela zákona o odbornom vzdelávaní dáva samosprávnym krajom kompetenciu rozhodovať o počte otvorených tried prvých ročníkov na stredných školách. Súkromné a cirkevné školy považujú za konflikt záujmov, aby o počte novootvorených tried rozhodovali samosprávy, ktoré samy zriaďujú školy. Na základe zmeny zákona o financovaní škôl a školských zariadení zas dostanú prostriedky na financovanie krúžkov všetky obce, a to aj tie, ktoré nemajú centrá voľného času. Peniaze im štát pridelí podľa počtu detí v obci. Tá ich následne má prerozdeliť centrám, ktoré deti navštevujú. Kritici však tvrdia, že samosprávy môžu peniaze využívať na iné účely.


Petíciu spoločne organizujú Slovenská komora učiteľov, Združenie katolíckych škôl Slovenska, Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska, Združenie občanov miest a obcí Slovenska a rodičia z Iniciatívy rodičov za dobré školy.

R. Fico: Súkromné stredné školy nemajú dostávať toľko peňazí ako štátne

Premiér Robert Fico nevidí žiadny dôvod na to, aby súkromné stredné školy, ktoré vyberajú poplatky, dostávali od štátu toľko peňazí ako štátne. Prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Saskia Repčíková to odmieta a obáva sa, že odobratie peňazí bude mať likvidačné následky.

Minister školstva Dušan Čaplovič má podľa premiéra plnú podporu vlády pri všetkých krokoch. V prípade stredných škôl je to celý rad rozhodnutí, ktoré musia smerovať k jasnému oddeleniu štátneho školstva od súkromného a cirkevného. "Naozaj nevidíme žiadny dôvod na to, aby súkromné školy, opakujem, nie cirkevné, ktoré nevyberajú tieto poplatky, aby súkromné školy mali takú istú podporu zo strany štátu, pokiaľ vyberajú od svojich študentov a od ich rodičov peniaze," povedal premiér Fico. 

Pripomenul, že na základných školách končí v ročníku asi 49-tisíc absolventov a na stredných školách je priestor pre 75-tisíc študentov. "Takto predimenzované stredné školstvo je spôsobené najmä veľkým počtom súkromných škôl, ktoré povznikali krížom-krážom, často nemajú opodstatnenie, preto poriadok, ktorý sa rozhodol pán minister robiť v tejto oblasti, je úplne na mieste," dodal Fico.

Prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Saskia Repčíková pripomenula, že 52 percent súkromných škôl vôbec nevyberá žiadne poplatky a 92 percent súkromných základných, stredných škôl hospodári mesačne s čiastkou, ktorá je nižšia ako normatív na žiaka. "To znamená preložené do ľudskej reči, poplatky tvoria výrazne menšiu čiastku ako normatív, ktorý mesačne prichádza na to dieťa. Takže odobrať tieto prostriedky školám je pre nich automaticky likvidačné," uviedla.

Podľa nej sa štát pripojením k dohovoru o ľudských právach prihlásil k tomu, že vzdelávanie bude rovnocenné. To znamená, že ak si dieťa vyberie jednu, druhú alebo tretiu školu, mal by mu štát vytvoriť rovnaké podmienky na to, aby sa v nej vzdelával. "Čiže už táto prvá zásada je porušená tým, že ak si vyberiete jednu školu, dostanete normatív, peniaze určené na mzdy a prevádzku, ak si vyberiete inú školu, nedostanete. Čiže už tu je porušená tá spravodlivosť a právo," argumentuje Repčíková

Ak premiér hovorí, že za nedostatok peňazí v školstve sú vinné súkromné školy, tak podľa nej neberie na vedomie fakt, že nijaká súkromná škola nemohla vzniknúť bez povolenia ministerstva školstva. To schválilo jej študijný program, jej počet zamestnancov, jej počet pedagógov, jej počet študentov, ešte predtým, než tá škola začala. "Teraz nemôže ministerstvo povedať, že my sme vám to schválili, aby ste mohli prevádzkovať školu a teraz zrazu nemôžete. Čo sa udialo, čo sme urobili, čo sme porušili?" pýta sa Repčíková.

Kto sa postará o deti?

Brány škôl po celom Slovensku zostanú zatvorené možno aj niekoľko dní. Nie všetci rodičia si však môžu dovoliť zostať doma s deťmi. Preto sa im mestá rozhodli podať pomocnú ruku.

Štrajk učiteľov podporia aj študenti

Pre štrajk učiteľov síce v pondelok do školy nepôjdu, no niektorí bratislavskí študenti si našli náhradný program. Od desiatej hodiny dopoludnia budú pochodovať na podporu štrajkujúcich učiteľov. Organizátori hľadajú podporu na sociálnej sieti Facebook.

"Štrajk učiteľov sledujeme v médiách, na reči o ich nízkych platoch pritakávame, no táto téma sa týka aj nás študentov. Ukážme našim učiteľom touto formou, že ich podporujeme a že v tom nie sú sami," vyzývajú na sociálnej sieti organizátori. Pochod sa má začať na Námestí SNP a smerovať bude na Trnavské mýto.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá