Rómovia hľadajú kandidátov do VÚC

Rómovia hľadajú kandidátov do VÚC
Zdroj foto: SITA
Na Slovensku v súčasnosti jestvujú tri rómske politické strany.

V budúcoročných voľbách do vyšších územných celkov by na kandidačných listinách nemali chýbať ani mená Rómov. "Ideme do volieb VÚC," povedal pre agentúru SITA František Tanko, predseda Strany Rómskej únie na Slovensku. Na východnom Slovensku má strana vytypovaných ľudí, ktorých chce postaviť do volieb.
"Zbierame zaujímavých ľudí, vzdelaných, pretože medzi nami Rómami sú aj vysokoškolsky vzdelaní ľudia," tvrdí Tanko. Ďalej reagoval aj na vzdelanie tých, čo boli zvolení do samosprávnych zastupiteľských orgánov. Rómski starostovia, ktorých verejnosť odsúdila aj pre neukončenú maturitu, si vzdelanie momentálne dopĺňajú pod pedagogickým dozorom predsedu Rómskeho parlamentu na Slovensku Ladislava Fízika, tvrdí Tanko.

Na Slovensku fungujú momentálne tri rómske politické strany, uviedol Tanko. Okrem SRÚ by to mali byť Strana rómskej koalície a Rómska iniciatíva Slovenska. Tanko svojim kolegom vytýka, že nie sú jednotní a viac ako riešenia hľadajú lídra všetkých Rómov. To, čo táto menšina podľa neho potrebuje, je v prvom rade vzájomná spolupráca.

Tanko sa o voľbách do VÚC vyjadril v súvislosti s požiadavkou na vládu SR, aby umožnila Rómom vytvoriť poradný orgán na riešenie problémov s neprispôsobivými občanmi. Význam takéhoto mediátorského zoskupenia podľa neho spočíva v pomerne jednoduchom tvrdení, že "Róm Róma vždy poslúchne". Medzi vládou, úradom splnomocnenca a rómskymi organizáciami by tak mohla podľa predsedu SRÚ nastať konečne efektívna komunikácia. "Nemá význam písať pánovi premiérovi päťdesiat listov za jeden mesiac, keď vám na to ani neodpovie," dodáva Tanko.

Tanko si predstavuje aj model, v ktorom by za lokalitu zodpovedali niekoľkí ľudia z radov Rómov a vplývali by na konflikty, ktoré má komunita so starostom a ľuďmi z obce. So starostom by sa stretávali, chodili by na obecné zastupiteľstvo a hľadali riešenia schodné pre obe strany. Myšlienku Tanko predstavil aj vládnemu splnomocnencovi Petrovi Pollákovi, ten však na ňu údajne ešte nereagoval.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá