Školáci sa zapotia, Čaplovič pripravuje telocvik navyše

Školáci sa zapotia, Čaplovič pripravuje telocvik navyše
Zdroj foto: TASR
Minister školstva Dušan Čaplovič chce žiakom na prvom stupni základných škôl zaviesť tri hodiny telocviku. Vyplýva to z návrhu koncepcie štátnej politiky v oblasti športu.

Od konca budúceho roka

Tri hodiny telesnej výchovy oproti súčasným dvom mali mať žiaci už od tohto školského roka. Čaplovič však v júni zastavil toto opatrenie z dielne exministra Eugena Jurzycu. Ministerstvo to odôvodnilo tým, že bolo nesplniteľné a zámer nebol zohľadnený v rozpočte rezortu na roky 2012–2015.

Aktuálny návrh koncepcie ráta s prípravou súboru opatrení na zavedenie troch hodín na prvom stupni do konca budúceho roka. "Slovensko sa v roku 2008 úpravou počtu hodín telesnej výchovy na dve hodiny týždenne v štátnom vzdelávacom programe v rámci reformy vzdelávania dostalo na posledné miesta pomysleného rebríčka európskych štátov," píše sa v materiáli.

Školy môžu zvýšiť počet telesnej aj v súčasnosti, podľa ministerstva tak robí len minimum z nich. Rezort chce zo štrukturálnych fondov pravidelne doškoľovať telocvikárov a učiteľov, ktorí vyučujú telesnú nekvalifikovane.

Nezdravý životný štýl

Podľa koncepcie trávi 70 percent školopovinných detí a mládeže denne viac ako štyri hodiny prácou na počítačoch, internete, sledovaním televízie, počítačovými hrami a zábavou s mobilmi.

"Výskumy hovoria, že približne 18 percent detí trpí nadhmotnosťou a približne 7 percent je obéznych a situácia sa stále zhoršuje. Väčšina odborníkov odporúča ako najlepšiu prevenciu proti poruchám zdravia dostatok pohybovej aktivity," uvádza koncepcia.

Podľa návrhu koncepcie dáva Slovensko na podporu športu iba sedem eur na obyvateľa. U škandinávskych krajín, vo Veľkej Británii, Francúzsku či Holandsku sa táto investícia pohybuje na úrovni 100 až 180 eur.

V oblasti podpory športovo talentovanej mládeže ministerstvo v koncepcii plánuje posilniť kompetencie športových zväzov a stanoviť normatív minimálnej dotácie na jedného športovca či kolektív.

"Koncepcia si za cieľ dáva aj vykonanie analýzy vplyvu sociálnych podmienok v rodine na športovanie detí a mládeže a prostredníctvom charitatívnej lotérie chce podporiť športovanie nadaných detí z rodín s nízkou úrovňou príjmov," informoval hovorca ministerstva Michal Kaliňák. Táto lotéria má byť prevádzkovaná nadáciami alebo záujmovými združeniami.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá