Odbory v spoločnosti DELL Slovensko požadujú lepšie pracovné podmienky pre zamestnancov. Vedeniu spoločnosti predložili návrh Kolektívnej zmluvy s 30 opatreniami

Odbory v spoločnosti DELL Slovensko požadujú lepšie pracovné podmienky pre zamestnancov. Vedeniu spoločnosti predložili návrh Kolektívnej zmluvy s 30 opatreniami
Zdroj foto: SITA
Vyššie odstupné pre zamestnancov, mimoriadny bonus pre ŤZP po skončení pracovného pomeru, pružnejší pracovný čas pre rodičov s deťmi, príspevok pre vzdelávanie detí zamestnaných rodičov, či platené voľno po odpracovaní desiatich rokov až na 6 mesiacov vo výške 35% mesačného platu.

To je niekoľko zásadných požiadaviek Technologies Unions Slovakia (odborová organizácia v slovenskej pobočke amerického technologického gigantu Dell) ktoré predložili zástupcovia zamestnancov vedeniu spoločnosti začiatkom júla. „Očakávame, že sa s vedením spoločnosti čoskoro dostaneme k prerokovaniu našich návrhov v rámci kolektívneho vyjednávania. Nateraz sme zaznamenali iba prvotnú reakciu.“, hovorí Daniel Andráško, jeden so zakladateľov Technologies Unions Slovakia. Ide o prvú odborovú organizáciu v IT sektore. Odborári z Dell-u predložili vedeniu celkovo 30 návrhov, ktorých cieľom je zlepšenie podmienky zamestnancov a z finančného hľadiska pritom nepoškodia spoločnosť. Kolektívne vyjednávanie beží od 1. júla.

Zamestnanci v IT sektore patria dlhodobo medzi zamestnancov s najvyšším príjmom. „My nechceme otvárať zo zamestnávateľom  otázku miezd a v tom sa najviac odlišujeme od tradičných odborov. Ide nám o úpravu pracovných podmienok pri rozviazaní pracovného pomeru, pre rodičov starajúcich sa o nezaopatrené deti, pre matky po príchode z rodičovskej dovolenky, pre ŤZP zamestnancov o výšku odstupného a stabilizáciu zamestnancov vo forme plateného voľna alebo ak chcete sabbaticalu“, vysvetľuje Daniel Andráško, predseda odborárov. Podľa neho zamestnanci v Dell s.r.o. nechcú nič iné len čo najviac sa priblížiť k európskym štandardom tejto spoločnosti. „Nechceme nič, len aby sa podmienky odmeňovania a sociálneho zabezpečenia zo strany zamestnávateľa čo najviac priblížili k podmienkam spoločnosti Dell v ostatných európskych krajinách“, hovorí Daniel Andráško.

Čo chcú odbory v Dell,s.r.o :

  • Lepšie podmienky pri odstupnom po odpracovaní 3 a viac rokov
  • Pružnejší pracovný čas pre rodičov s deťmi
  • Platené voľno s garanciou zachovania pracovného miesta po odpracovaní 10 a viac rokov až na 6 mesiacov
  • Rozšírenú komplexnú preventívnu prehliadku po dosiahnutí veku 40 rokov po odpracovaní 3 a viac rokov

„Spoločnosť Dell patrí k technologickým lídrom a na Slovensku zamestnáva 2 500 ľudí a my si prajeme len to, aby bola aj lídrom vo vzťahu ku sociálnym benefitom a starostlivosti o svojich zamestnancov,“ dodáva Daniel Andráško. Ten očakáva, že podobné iniciatívy vzniknú v krátkej dobe aj v ostatných IT spoločnostiach a Technologies Unions Slovakia je pripravená im odborne pomôcť.

O Technologies Unions Slovakia

Odborová organizácia spoločnosti Dell, s.r.o. Technologies Unions Slovakia bola založená 4.11.2020 a za svoj základný cieľ si kladie chrániť, presadzovať a obhajovať zamestnanecké práva zamestnancov spoločnosti Dell s.r.o. Hodnoty odborovej organizácie sú založené na potrebe zastupovania zamestnancov pri výkone ich zamestnania tak, aby kládli dôraz na zamestnanecké, pracovné, mzdové, sociálne a kultúrne záujmy, právo na ochranu života a zdravia v povolaní, ako aj ochranu pred diskrimináciou v pracovnoprávnych vzťahoch. Bližšie informácie nájdete na : https://unions.sk/ alebo na https://www.facebook.com/TechnologiesUnionsSlovakia

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá