Sirény civilnej ochrany doplnia nové technológie

Sirény civilnej ochrany doplnia nové technológie
Zdroj foto: SITA
Ministerstvo vnútra chce pri zabezpečovaní systému varovania obyvateľstva využívať popri sirénach a obecných rozhlasoch aj nové technológie. Vyplýva to z Aktualizácie Koncepcie vyrozumenia a varovania obyvateľstva v Slovenskej republike do roku 2013.

Rezort v materiáli priznáva, že hlavným prostriedkom varovania zostane sieť sirén civilnej ochrany, ale ich signálom nebude pokryté celé územie, tak ako bolo pôvodne plánované. "Navyše, na celom území Slovenskej republiky a teda aj na území, ktoré nie je pokryté výstražným signálom sirén, budú na varovanie obyvateľstva masívne využívané verejné komunikačné siete, masovokomunikačné prostriedky a miestne bezdrôtové rozhlasy," uvádza dokument. Namiesto plánovaných 900 sirén do konca roka 2013 vybudujú 389 sirén v mestách a obciach nad päťtisíc obyvateľov.

Za vhodný prostriedok na varovanie obyvateľstva považuje rezort bezdrôtový rozhlas. "Za 15 rokov realizácie koncepcie sa výrazne zmenili technické možnosti rozvoja, na trhu sa objavili nové produkty na účely informovania obyvateľov," konštatuje ministerstvo. Zo štatistiky podľa rezortu vyplýva, že kým v roku 2006 bolo uvedených do prevádzky 30 týchto prostriedkov, v roku 2012 sa ich počet zvýšil na 300.

Doplnkovým spôsobom varovania obyvateľstva môže byť podľa rezortu aj vysielanie SMS správ. "Sú vhodné na dopravu krátkych informácií pre určené osoby, ktoré sú činné v prípade vzniku mimoriadnej situácie, napríklad primátori miest a starostovia obcí," spomína dokument. Dodáva však, že nie sú vhodné pre celoplošné varovanie obyvateľstva. Pre ministerstvo je cieľom, aby na trvale obývanom území bola vždy možnosť doručiť občanovi varovnú informáciu minimálne jedným technickým prostriedkom.

V súčasnosti je v prevádzke 530 nových diaľkovo ovládaných elektronických sirén a 1 565 zastaraných miestne ovládaných elektromotorických sirén varovacej siete civilnej ochrany. Prevádzkovatelia chemických prevádzok, jadrových zariadení, vodných stavieb a podobných zariadení, ktoré svojou činnosťou môžu ohroziť život, zdravie a majetok občanov na ohrozenom území, sú povinní podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva budovať autonómne systémy varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb. V súčasnosti prevádzkovatelia takýchto objektov prevádzkujú 88 varovacích systémov. V roku 2012 bola ukončená modernizácia varovacieho a vyrozumievacieho systému na ohrozenom území v 21-kilometrovom pásme okolo Jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice, v ktorom je 357 sirén.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá