Progresívne Slovensko predstavilo návrh zákona o životnom partnerstve

Progresívne Slovensko predstavilo návrh zákona o životnom partnerstve
Zdroj foto: SITA/Diana Černáková (ilu)
Návrhom zákona o životnom partnerstve by sa poslanci parlamentu mohli zaoberať na septembrovej riadnej schôdzi Národnej rady SR. Za mimoparlamentnú stranu Progresívne Slovensko ho plánuje predložiť poslanec NR SR Tomáš Valášek.

Nemáme žiadnu právnu úpravu pre páry rovnakého pohlavia

Právna úprava by umožňovala uzavrieť životné partnerstvo dvojici bez ohľadu na ich pohlavie. PS predstavilo návrh zákona na sobotňajšej tlačovej konferencii počas toho, ako vrcholí festival Pride Košice 2021. "Cieľom našej navrhovanej právnej úpravy je dať všetkým párom na Slovensku, ktoré nechcú alebo nemôžu uzavrieť manželstvo, možnosť právneho uznania ich zväzku, a tým dosiahnuť zlepšenie ich životnej a právnej situácie a postavenia v spoločnosti, vrátane ich detí," povedala predsedníčka PS Irena Bihariová.

Podľa členky predsedníctva PS Lucie Plavákovej je to ľudskoprávna otázka, ktorou by sa okrem iného zlepšil aj život LGBTI ľudí. Pripomenula, že Slovensko patrí medzi posledné štáty Európskej únie, ktoré nemajú žiadnu právnu úpravu pre páry rovnakého pohlavia. Ako spresnila, ide o obdobu registrovaného partnerstva, no okrem homosexuálnych párov by bol tento inštitút dostupný aj pre heterosexuálne páry.

Využívanie sociálnych práv

Oproti manželstvu by bolo uzavretie i zrušenie životného partnerstva jednoduchšie. Medzi partnermi by vzniklo aj bezpodielové spoluvlastníctvo, ktoré by mohli vylúčiť spoločným vyhlásením. Návrh obsahuje aj právnu úpravu, ktorá umožní osvojenie maloletého dieťaťa životným partnerom alebo partnerkou, ak je jeden z dvojice jeho rodič - podobne ako v prípade osôb v manželskom zväzku. "Ale nie je tam možnosť inštitútu spoločného osvojenia, teda detí, ktoré sú právne voľné, v detských domovoch," spresnila Plaváková.

Ako vysvetlila, životné partnerstvo by párom umožňovalo využívanie sociálnych práv, ako napríklad poberanie vdovského dôchodku, ale aj prístup k zdravotným informáciám, či dedenie. Tvrdí, že pandémia zdôraznila potrebu takejto právnej úpravy, ktorá na Slovensku absentuje. "Napríklad, keď bolo umožnené pandemické ošetrovné, partneri sa nemohli vystriedať pri starostlivosti o dieťa. Spôsobovalo to problémy aj v prípade zmiešaných zahranično-slovenských párov," povedala.

Valášek dodal, že k predloženiu návrhu ich motivovalo to, že parlament má opäť rokovať o obmedzení interrupcií. Druhým dôvodom je, že niektorí koaliční poslanci a poslankyne predložili do NR SR deklaráciu na podporu menšín. "Ak chcú dokázať, že to s tými slovami v deklarácii myslia vážne, tak náš zákon im ponúka možnosť dokázať to konkrétnymi zmenami, ktoré reálne zmenia osudy a postavenie sexuálnych menšín," dodal.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá