Košice zlikvidovali nelegálnu osadu v Nižných Kapustníkoch

Košice zlikvidovali nelegálnu osadu v Nižných Kapustníkoch
Zdroj foto: SITA
Jedna z najväčších nelegálnych rómskych osád v meste Košice, nachádzajúca sa v oblasti Nižné Kapustníky je už minulosťou.

„Na základe oznámenia Teplárne Košice, že osoby, ktoré sa zdržujú v tejto oblasti poškodzujú teplovodné potrubia, ktoré zásobujú teplom celé mesto Košice a záverov krízového štábu mesta, sme pristúpili k riešeniu situácie v zmysle platnej legislatívy,“ uviedla hovorkyňa mesta Košice Martina Urik Viktorínová.

Zdôraznila, že keďže situácia mohla viesť až k výpadku dodávok tepla pre celé mesto a následne aj elektrickej energie a vody, zasadal krízový štáb mesta Košice a rozhodol o riešení v zmysle ochrany zdravého spôsobu života a životného prostredia.

„Na území sa zdržiavalo 156 ľudí, z toho 93 dospelých a 63 detí, po výzvach všetci lokalitu opustili. Podľa našich informácií odišli do miesta svojho trvalého bydliska, ktoré je vo väčšine prípadov mimo územia mesta Košice,“ doplnila Urik Viktorínová.

Poznamenala tiež, že v lokalite sa zdržiavali štyri osoby, ktoré požiadali o poskytnutie núdzového ubytovania, ktoré im mesto sprostredkovalo v útulku Oáza – nádej pre nový život.


Mesto Košice k riešeniu krízovej situácie pristúpilo na základe stanovísk Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorý potvrdil, že územie je nezlučiteľné so zdravým bývaním a vývojom detí, Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru, ktorý potvrdil, že lokalita je vysoko riziková pre vznik požiaru, pričom zásah hasičov by bol vzhľadom k ťažkej dostupnosti komplikovaný, Oblastného riaditeľstva ŽSR, ktorý potvrdil, že v ochrannom pásme dráhy ŽSR sa pravidelne tieto osoby pohybujú a ohrozujú bezpečnosť prevádzky dráhy a Obvodného úradu životného prostredia, ktorý potvrdil, že nakladanie s odpadmi v tejto lokalite je v rozpore so zákonom.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá