Kúp a daruj. Štáty únie pod tlakom koronakrízy prijali zmeny v smernici o DPH

Kúp a daruj. Štáty únie pod tlakom koronakrízy prijali zmeny v smernici o DPH
Zdroj foto: SITA/Jozef Jakubčo
ilustračné foto
Členské krajiny Európskej únie sa v utorok dohodli na prijatí pozmenenej a doplnenej smernice o DPH. Ňou sa v reakcii na pandémiu ochorenia Covid-19 zavádza dočasné oslobodenie od dane z pridanej hodnoty pri dovoze a dodávkach určitých tovarov.

Smernica označená ako "kúp a daruj" uľahčí Európskej komisii a agentúram Európskej únie nákup tovarov a služieb s cieľom ich následnej bezplatnej distribúcie členským štátom v súvislosti s prebiehajúcou koronakrízou.

Vďaka aktualizácii smernice sa nákupy tovarov a služieb uskutočnené niektorým z orgánov Európskej únie v mene členských štátov, v reakcii na pandémiu, dočasne pridávajú na zoznam oslobodených transakcií uvedených v smernici o DPH. Nové výnimky umožnia poskytnúť viac darov členským štátom Európskej únie a ich inštitúciám, pretože zbavia orgány únie rozpočtovej a administratívnej záťaže.

V dôsledku zmien a doplnkov v smernici budú môcť EK a agentúry EÚ čo najlepšie využívať rozpočet EÚ na riešenie následkov pandémie ochorenia Covid-19. Komisia pripomenula, že po ukončení mimoriadnej zdravotnej situácie sa príslušné sadzby DPH obnovia.

Komisia predložila návrh na oslobodenie od DPH pri nákupoch uskutočňovaných orgánmi EÚ vlani v apríli, niekoľko týždňov po vypuknutí koronakrízy. Dovtedajšie výnimky zo smernice sa totiž nevzťahovali na nákupy určené ako dary členským štátom alebo zdravotným orgánom či nemocniciam, pretože sa to nepovažovalo za oficiálne použitie zdrojov EÚ. Dohodnuté oslobodenie od DPH pre nové tvary a služby rozšíri možnosť využívania dostupných zdrojov aj na poskytovanie tovarov a služieb v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid-19.

Smernica sa bude uplatňovať so spätnou účinnosťou od 1. januára 2021, čo znamená, že pokryje aj opatrenia, ktoré sa už od začiatku tohto roka zaoberajú účinkami pandémie alebo ktoré práve prebiehajú.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá