Prokurátor Remeta: Postup pri zaistení spisov bol v súlade s Trestným poriadkom

Aktualizované:
Prokurátor Remeta: Postup pri zaistení spisov bol v súlade s Trestným poriadkom
Zdroj foto: TASR/Jaroslav Novák
Postup vyšetrovateľa Úradu inšpekčnej služby a dozorového prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava, ktorý vydal súhlas pri zaistení vyšetrovacích spisov aj v tzv. živých trestných veciach vo forme overených kópií alebo originálov na NAKA, bol aj pri akceptovaní zásady zdržanlivosti a primeranosti v súlade s Trestným poriadkom.

Vyšetrovateľ zaistil sedem spisov

Uviedol to pre médiá na brífingu krajský prokurátor v Bratislave Rastislav Remeta. K zaisteniu spisov došlo 10. a 11. júna. Ako zhrnul krajský prokurátor, vyšetrovateľ zaistil celkom sedem vyšetrovacích spisov. Z toho boli tri originály vyšetrovacích spisov v tzv. živých trestných veciach, ktoré už boli vrátené vyšetrovateľovi NAKA Prezídia PZ.

Zaistenie podľa jeho slov bolo nevyhnutné pre náležité zistenie skutkového stavu v trestnom konaní s cieľom zabezpečenia vecí, ktoré môžu slúžiť pre účely dokazovania v trestnom konaní vo veci prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a zločinu marenia spravodlivosti. V prípade doteraz nikoho neobvinili. 

"Orgány činné v trestnom konaní sú v prípade podozrenia z trestnej činnosti povinné konať z úradnej povinnosti, a to bez akýchkoľvek vplyvov alebo na základe domnienok," vysvetlil Remeta.

Nebude ohrozený účel trestného konania

"Je potrebné pripomenúť, že v žiadnej trestnej veci, v ktorej bol doposiaľ zaistený vyšetrovací spis, nebude ohrozený účel trestného konania," dodal. K odňatiu originálov vyšetrovacích spisov pristúpil vyšetrovateľ ÚIS so súhlasom dozorového prokurátora KP Bratislava, pretože zo strany vyšetrovateľov NAKA, odboru Bratislava nebola v mesiacoch marec a máj 2021 poskytnutá zákonom predpokladaná súčinnosť.

Nesúčinnosť vyšetrovateľa NAKA

"Z dôvodu absolútnej nesúčinnosti vyšetrovateľa NAKA Prezídia PZ, odboru Bratislava v prípade vyšetrovacieho spisu v tzv. živej trestnej veci obv. Vladimíra P., ktorý sa nachádzal na detašovanom pracovisku NAKA Prezídia PZ v Trenčíne, bolo potrebné vykonať prehliadku iných priestorov a pozemkov a originál tohto vyšetrovacieho spisu takto zaistiť," pripomenul Remeta. K zaisteniu došlo 11. júna.

Naopak podľa Remetu zo strany vyšetrovateľa ÚIS bola poskytnutá maximálna súčinnosť za účelom eliminovania dosahu odňatia vyšetrovacích spisov na prebiehajúce trestné konania. Pritom k odňatiu originálov vyšetrovacích spisov bolo pristúpené ako ku krajnej možnosti, keď zo strany vyšetrovateľov NAKA Prezídia PZ nebola poskytnutá žiadna súčinnosť.

Odmietla vyhotoviť kópie

"Predmetom zaisťovacieho úkonu boli vyšetrovacie spisy vedené na NAKA Prezídia PZ. Vyšetrovateľovi ÚIS Západ by pre ním vedené trestné konanie v zásade postačovali overené kópie vyšetrovacích spisov, čo však NAKA Prezídia PZ 10. júna v dvoch prípadoch odmietla vyhotoviť. 

Preto boli odňaté originály dvoch vyšetrovacích spisov v tzv. živých trestných veciach a to len za účelom vyhotovenia overenej kópie vyšetrovacích spisov," dodal Remeta.

Vyšetrovateľ žiadal spisy už v marci a máji

Vyšetrovateľ Úradu Inšpekčnej služby podľa Remetu už v marci a máji komunikoval s vyšetrovateľmi Národnej kriminálnej agentúry vo vzťahu k zabezpečeniu vyšetrovacích spisov, kde sa objavilo určité podozrenie z trestnej činnosti. 

"Vtedy došlo k prvému vyžiadaniu týchto spisov, ale nie je teraz vhodné uvádzať, od kedy sa vo veci koná. Paragraf 3 odsek 3 Trestného poriadku uvádza súčinnosť medzi orgánmi činnými v trestnom konaní, teda majú si vzájomne pomáhať pri dosiahnutí účelu trestného konania. 

Keďže vo vzťahu k tomuto ustanoveniu sa tak neudialo, tak musel vyšetrovateľ ÚIS pristúpiť k ďalším možným procesným úkonom, dokonca až k prehliadke iných priestorov a pozemkov," objasnil Remeta.


Vzájomný vzťah policajných zložiek

Súvisí to podľa neho aj so zásadami primeranosti a zdržanlivosti, kde boli najskôr využité tie menej prísne zásady do určitých procesných práv. 

"Avšak tu je potrebné si uvedomiť, že tu ide o vzájomný vzťah policajných zložiek, hoci inak zaradených v rámci Policajného zboru a ÚIS, ktorý je oprávnený preverovať podozrenie z trestnej činnosti aj príslušníkov Policajného zboru a NAKA. Aj vo veci Vladimíra P. je vytvorený vyšetrovací tím, ktorý môže širokospektrálne veci posúdiť vo vzťahu k podozreniam z trestnému činu osôb, ktoré sú zaradené v rôznych pozíciách," priblížil.

Vo veci sa intenzívne koná

Podľa neho z univerzálneho dôvodu je možné v rámci vyšetrovacieho tímu konať vo vzťahu k všetkým osobám, ktoré sú podozrivé z trestnej činnosti. "Podľa aktuálnych informácií z pondelka (28. 6.) sa vo veci intenzívne koná a časový harmonogram nie je možné teraz uviesť. 

Je tam veľké množstvo úkonov, ktoré treba vykonať a je to veľmi vážne podozrenie, ak by sa potvrdilo. Preto je potrebné veci venovať náležitú pozornosť, všetky veci náležite preveriť, aby ďalší procesný postup prípadne záver bol zákonne odôvodnený," dodal Remeta.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá