Prezidentka podpísala novelu umožňujúcu vydávať covid pasy

Prezidentka podpísala novelu umožňujúcu vydávať covid pasy
Zdroj foto: TASR/AP
Covid pas má uľahčiť cestovanie do zahraničia. Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona, po ktorej bude vydávanie covid pasov možné.

Národný register zdravotníckych pracovníkov sa má rozšíriť o ďalšie údaje a zároveň sa má vytvoriť Národný register prijímateľov zdravotnej starostlivosti. Vyplýva to z novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorú v pondelok podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. 

Novou legislatívou sa tiež určuje kompetencia Národného centra zdravotníckych informácií vydávať digitálny covid preukaz Európskej únie.

Údaje zdravotníckych pracovníkov

Právna úprava, ktorú schválili poslanci Národnej rady SR 22. júna, má docieliť, aby údaje z Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní boli súčasťou Národného registra zdravotníckych pracovníkov, ktorého údaje spravuje a prevádzkuje Národné centrum zdravotníckych informácií. 

"Keďže NCZI dlhodobo vedie údajovú základňu národného zdravotníckeho informačného systému, súčasťou ktorej je aj Národný register zdravotníckych pracovníkov obsahujúci údaje o zdravotníckych pracovníkoch, nejaví sa oddelené vedenie údajov z Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní na MZ SR ako systémové," vysvetlilo v materiáli Ministerstvo zdravotníctva SR.

Národný register prijímateľov zdravotnej starostlivosti

Súčasťou novely je aj vytvorenie Národného registra prijímateľov zdravotnej starostlivosti. Rezort to odôvodnil tým, že v praxi chýba dostatočné oddelenie administratívnych údajov pacienta ako prijímateľa zdravotnej starostlivosti od zdravotných údajov pacienta obsiahnutých v elektronickej zdravotnej knižke. 

"To v praxi predstavuje vyňatie administratívnych údajov prijímateľa zdravotnej starostlivosti z elektronickej zdravotnej knižky a spracúvanie týchto údajov v rovnakom prostredí, ako sa spracúvajú ďalšie údaje v národných zdravotníckych administratívnych registroch Národného zdravotníckeho informačného systému," spresnil.

Elektronická zdravotná knižka má tak naďalej obsahovať administratívne údaje pacienta, tie však majú byť do elektronickej zdravotnej knižky poskytované z Národného registra prijímateľov zdravotnej starostlivosti ako údajovej základne.

Viac kompetencií pre Národné centrum zdravotníckych informácií

Novou legislatívou sa tiež určuje kompetencia Národného centra zdravotníckych informácií vydávať digitálny covid preukaz Európskej únie v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Zavádza sa tiež kompetencia Úradu verejného zdravotníctva SR poskytovať centru údaje v súvislosti s vydávaním digitálneho covid preukazu EÚ. 

Novelou sa tiež určuje oprávnenie centra zasielať osobe na základe jej žiadosti v elektronickej forme certifikát o vykonanom očkovaní proti chorobe Covid-19 v slovenskom a anglickom jazyku. Na účely overovania digitálneho covid preukazu Únie bude môcť tiež centrum sprístupniť údaje Ministerstvu vnútra SR a Úradu verejného zdravotníctva "na zabezpečenie ich činnosti v aplikačnej praxi, teda vykonávania reálnej kontroly digitálnych COVID preukazov EÚ v teréne".

Informácie o ordinačných hodinách

Národné centrum zdravotníckych informácií má podľa novely po novom obsahovať aj informácie týkajúce sa ordinačných a doplnkových hodín lekárov. V súčasnosti podľa navrhovateľov chýba zákonná úprava pre poskytovanie týchto údajov. 

"NCZI zároveň zabezpečí aj poskytnutie údajov o ordinačných hodinách a doplnkových hodinách, ktoré už boli schválené pred účinnosťou novej právnej úpravy," dodalo ministerstvo. Novela tiež presadzuje novú povinnosť pre zdravotné poisťovne, aby poskytovali centru údaje o uzavretom zmluvnom vzťahu medzi zdravotnou poisťovňou a poistencom.

Legislatíva má tiež upraviť postup v osobitných situáciách, keď SR využíva pri výkone testovania aj prácu osôb, ktoré nie sú poistencami verejného zdravotného poistenia a nie sú preto ani v Centrálnom registri poistencov. Legislatívnou zmenou sa zároveň vytvára priestor zobrazovať poistencovi v elektronickej pobočke alebo mobilnej aplikácii jeho vlastné osobné údaje o zdraví, ktoré spracúva centrum.

Nová legislatíva má nadobudnúť účinnosť 1. septembra 2021 okrem niektorých ustanovení, ktoré nadobudnú účinnosť 30. júna 2022.

Najnovšie k téme: KORONAVÍRUS

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá