Poslanci schválili infozákon aj predĺženie advokátskej praxe

Aktualizované:
Parlament sa dnes zaoberal niekoľkými novelami. Okrem infozákona dali poslanci zelenú aj novému druhu SBS a predĺžili povinnú advokátsku prax na päť rokov.

Informácie sa budú získavať ľahšie

Verejnosť a podnikatelia budú od decembra získavať informácie z verejného sektora aj na podnikateľské účely jednoduchšie. Vyplýva to z novely infozákona z dielne ministerstva spravodlivosti, ktorý dnes 85 hlasmi schválili poslanci NR SR. Slovensko tým po minuloročnej výzve Európskej komisie preberá smernicu Európskeho parlamentu a Rady z roku 2003.

Napríklad meteorologické dáta, údaje o dopravnej situácii, finančné údaje i digitálne mapy budú môcť jednoduchšie žiadať podnikateľské subjekty a jednotlivci na vytváranie nových služieb s novou pridanou hodnotou. Budú môcť požiadať orgán verejného sektora o informácie na opakované použitie, ktorý o žiadosti rozhodne.

Ten síce bude môcť vyrubiť za takéto sprístupnenie informácií príplatok, jeho výška však nesmie presiahnuť 10 percent jeho nákladov. "Použitie príplatku je však účelne viazané, a to na skvalitňovanie prístupu k informáciám, najmä s prihliadnutím na digitalizáciu informácií, ktoré majú k dispozícii povinné osoby," uvádza sa v dôvodovej správe k novele zákona.

Nový druh bezpečnostnej služby

Na Slovensku by mal od budúceho roka vzniknúť nový druh bezpečnostnej služby, a to profesionálna cezhraničná preprava eurovej hotovosti cestnou dopravou. Zaviesť ju má novela zákona o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, ktorú dnes poslanci posunuli do druhého čítania. Povolenie na jej prevádzkovanie má vydávať ministerstvo vnútra, prevádzkovanie ostatných bezpečnostných služieb budú naďalej povoľovať príslušné krajské riaditeľstvá policajného zboru.

Mohla by ho získať osoba, ktorá dosiahla 21 rokov a je občanom Európskeho hospodárskeho priestoru. Musí však byť bezúhonná, spoľahlivá, zdravotne a odborne spôsobilá. Okrem toho už musí mať licenciu na prevádzkovanie strážnej služby. Podmienkou má byť aj poistenie zodpovednosti za škodu pri prevádzkovaní SBS a držba vozidla určeného na prepravu mincí a bankoviek. U právnickej osoby musia tieto podmienky spĺňať všetci jej štatutárni zástupcovia.

Sudcov bude možné prideliť na vyššie a nižšie súdy

Sudcov bude možné od januára 2013 opäť dočasne prideliť aj na súdy vyššieho a nižšieho stupňa. V súčasnosti je možné ich presúvať len horizontálne v rámci rovnakého stupňa. Dôvodom tejto zmeny podľa poslancov vládneho Smeru-SD je reakcia na nerovnomernosť zaťaženosti súdov. Okresného sudcu bude teda možné po novom dočasne prideliť napríklad na krajský súd a naopak.

"Dočasné pridelenie zároveň zabezpečuje aj plnenie účelu vytvárania podmienok kariérneho rastu sudcu, čo je súčasťou medzinárodných štandardov ako záruky nezávislosti súdnictva," uvádza sa v odôvodnení.

Povinná advokátska prax sa predĺži

Povinná prax advokátskeho koncipienta sa od januára 2013 predĺži zo súčasných troch rokov na päť. Vyplýva to z novely zákona o advokácii z dielne rezortu justície, ktorý potrebu zmeny odôvodňuje mierou zodpovednosti advokáta pri výkone povolania. Túto zmenu dnes 82 hlasmi schválili poslanci NR SR.

"Kvalita výkonu povolania môže mať výrazné následky pre klientov, či už majetkové alebo v oblasti trestného práva súvisiace s osobnou slobodou, respektíve bezúhonnosťou osoby, ktorú advokát zastupuje. Tak, ako nie je v prípade povolania lekára alebo pri iných náročných povolaniach žiaduce, aby priamu zodpovednosť prevzala osoba bez náležitej praktickej prípravy, tak v prípade povolania advokáta je účelné, aby náležitá príprava na výkon advokátskeho povolania trvala dostatočne dlhý čas," píše sa v sprievodnom materiáli k navrhovanej novele.

Rezort spravodlivosti v tomto kontexte pripomína, že napríklad prístup k výkonu funkcie sudcu je limitovaný odbornou skúškou a vekom 30 rokov, čo predpokladá aj sedemročnú odbornú prax. "Prístup k advokátskemu povolaniu na rozdiel od povolania sudcu alebo notára nie je obmedzený ani kvantifikačným kritériom, ani výberovým konaním. Predĺženie odbornej praxe ani do budúcnosti neobmedzuje trh právnych služieb, nezavádza obmedzenie počtu advokátov, jej cieľom je zabezpečiť pre klientov skúsenejších a kvalifikovanejších právnych zástupcov," argumentuje rezort. Požiadavka dlhšej prípravy na výkon advokátskeho povolania podľa neho nie je výnimočná ani v iných štátoch EÚ.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá