Vláda stopla továreň, odobrila e-kolky aj zákon o bytoch

Vláda stopla továreň, odobrila e-kolky aj zákon o bytoch
Zdroj foto: SITA
Kabinet Roberta Fica sa zaoberal zákonom o reštituovaných bytoch, zavádzaním elektronických kolkov, továrňou na vakcíny ale aj malými motorkami.

Známky nahradia elektronické kolky

Ministerstvo financií navrhuje zaviesť takzvané elektronické kolky. Tie by mali nahradiť dosiaľ zaužívané kolkové známky, ktoré sa budú predávať do konca roka 2013. Používať sa budú môcť ešte do 30. septembra 2014.

"V tejto súvislosti je potrebné predstaviť nové modernejšie formy, ktoré zastaranú formu platenia formou papierovej kolkovej známky nahradia," uvádza sa v návrhu nového systému platenia, evidencie a zúčtovania správnych a súdnych poplatkov, ktorý dnes schválila vláda.

Poplatky sa v súčasnosti vyberajú štyrmi spôsobmi, a to v hotovosti, bezhotovostne, zaplatením formou poštového poukazu alebo formou kolkovej známky. Úhrada poplatku formou kolkovej známky je najčastejší a najpoužívanejší spôsob platenia poplatkov vzhľadom na históriu a tradíciu.

Továreň na vakcíny v Malackách nebude

Pandemické vakcíny sa v Malackách nebudú vyrábať. Štát rokoval so zástupcami farmaceutických firiem, no žiadna z nich neprejavila o výrobu záujem.

Objekt je momentálne rozostavaný. V budúcnosti ho bude využívať Správa štátnych hmotných rezerv alebo objekt prenajme.

„Vzhľadom na neúspešné rokovania so zástupcami spoločností združených v Slovenskej asociácii farmaceutických spoločností môžeme vyhlásiť, že projekt výroby pandemickej vakcíny v Malackách je neúspešný,“ píše sa v materiáli, ktorý na rokovanie predložilo ministerstvo zdravotníctva a predseda SŠHR.

Kabinet súhlasí s novelou o reštituovaných bytoch

Vláda vyslovila súhlas s návrhom poslanca Maroša Kondróta na vydanie novely zákona o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom.

Zákon rieši vzťahy medzi vlastníkmi a nájomcami v takzvaných reštituovaných domoch s regulovaným nájomným. Podľa návrhu poslaneckej novely, ktorý je na terajšej schôdzi Národnej rady v druhom čítaní, nájomcovia s nárokom na bytovú náhradu a nájomcovia, o ktorých nároku nebolo právoplatne rozhodnuté, nebudú povinní sa vysťahovať z bytu a byt vypratať, kým im obec neposkytne náhradné byty.

Podľa súčasného zákona, ak do uplynutia 12-mesačnej výpovednej lehoty nájomca nebude mať k dispozícii právoplatné rozhodnutie o priznaní nároku, stráca právo v byte zotrvať do poskytnutia náhradného bytu.

Prenajímatelia bytov, ktorí nepodali výpoveď nájmu bytu, alebo nájomcovia niektorých bytov by podľa návrhu novely mohli vypovedať nájom bez uvedenia dôvodu od jej účinnosti do 31. decembra tohto roka. Výpovedná lehota bude dvanásť mesiacov. Prenajímatelia mohli vypovedať nájom do 31. marca tohto roka, ale pre krátkosť lehoty nie všetci ju využili.

Nová úprava im umožní podať výpoveď od účinnosti novely zákona do konca tohto roka. Vypovedať nájom do konca roka budú môcť aj nájomcovia, ak tak neurobili prenajímatelia. Má sa tým predísť tomu, aby pre nekonanie prenajímateľov nestratili nájomcovia možnosť uchádzať sa o bytovú náhradu.

Malé motorky zostanú bez značiek

Vláda odobrila aj návrh poslancov Smeru Jaroslava Bašku a Borisa Suska, aby od začiatku roka nemuseli majitelia starých malých motocyklov dať na ne tabule s evidenčným číslom. Poslanci chcú túto povinnosť ako aj povinné evidovanie motocyklov Babetta a Korado, ktoré boli vyrobené pred januárom 2000, odložiť o desať rokov.

Ich technické osvedčenia majú zostať v platnosti do konca roku 2022, takže nebudú teraz musieť prejsť technickou kontrolou. Zmenu chcú dosiahnuť novelou zákona opodmienkach prevádzky vozidiel vpremávke na pozemných komunikáciách.

Podľa súčasnej legislatívy od 1. januára 2013 musia majitelia mopedov vyrobených pred rokom 2000 požiadať o vydanie osvedčenia o evidencii, majú mať vydané technické osvedčenie a tiež tabuľku s evidenčným číslom.

Dočasné riešenie pre zásoby ropy

Kabinet dočasne vyriešil povinnosť Slovenska zabezpečiť núdzové zásoby ropy. Ministri totiž schválili novelu zákona o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov. Podľa novely pomôže štátu dočasne vykryť núdzové zásoby ropy podľa predpisov Európskej únie spoločnosť Transpetrol.

Správa štátnych hmotných rezerv sa s firmou Transpetrol dohodla na dočasnom využití zásob ropy v jej vlastníctve, ktorými bude v rokoch 2012 a 2013 naplnená povinnosť doplnenia núdzových zásob vo výške 68 tisíc ton ropy vyplývajúca z európskej smernice.

Je to však iba dočasné riešenie a v budúcom roku bude potrebné definitívne vyriešiť otázku financovania núdzových zásob. Ministerstvo hospodárstva už navrhlo, aby zodpovednosť za núdzové zásoby ropy na Slovensku prebrala novovytvorená agentúra. V nej by okrem štátu boli združené aj spoločnosti podnikajúce na ropnom trhu.

Podľa rezortu hospodárstva vznik "odvetvovo-verejnej" agentúry je najlepším spôsobom, ako finančne odbremeniť štát od povinnosti tvoriť a udržiavať núdzové zásoby ropy a ropných produktov. Agentúra by mala byť vlastníkom zásob ropy, ktoré bude nakupovať na komerčný úver, profesionálne sa o ne bude starať a bude mať svoje orgány.

V nich okrem ropných spoločností budú prítomní aj zástupcovia štátu. Štát by mal mať v agentúre zásadné rozhodujúce vetovacie, schvaľovacie, či dozorovacie právomoci.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá