Poslanci navrhujú úpravu zákona. Zjednoduší zdokumentovanie vojnových osobností

Poslanci navrhujú úpravu zákona. Zjednoduší zdokumentovanie vojnových osobností
Zdroj foto: TASR/Pavel Neubauer
Koaliční poslanci chcú upraviť oblasť ochrany osobných údajov zosnulých osôb. Hovoria o bariérach napríklad pri budovaní pietnych pamätníkov i pri vedení virtuálnych cintorínov, archívov či dokumentácie vojnových zločinov.

Predstavuje bariéru

Do Národnej rady SR preto predložili novelu zákona o ochrane osobných údajov, ktorá mení rozsah pôsobnosti tohto zákona, z ktorej chcú vyňať okruh osobných údajov zosnulých osôb. Predkladatelia hovoria aj o zosúladení s právnymi aktmi Európskej únie.

"Cieľom návrhu zákona je efektívna úprava zákona o ochrane osobných údajov v časti, ktorá v súčasnosti predstavuje bariéru pre budovanie významných pietnych pamätníkov symbolizujúcich pamäť nášho národa, vzdávajúcich úctu obetiam, ktorých smrť otriasla našou spoločnosťou a našimi dejinami, či bariéru pre mnohé pietne akcie spojené s uctením si týchto obetí," ozrejmili predkladatelia. 

Priblížili, že ide najmä o osoby padlé v bojoch za oslobodenie od nacizmu, obete zápasu za demokraciu na Slovensku, obete holokaustu, zločinov proti ľudskosti či genocídy a príslušníkov bezpečnostných zborov SR padlých pri plnení služobných povinností.

Spôsobuje ťažkosti

Predkladatelia tvrdia, že súčasné znenie zákona spôsobuje ťažkosti v praxi aj pri vedení virtuálnych cintorínov, súkromných archívov, dokumentácii vojnových zločinov, usporadúvaní podujatí v súvislosti s pripomínaním si vojnových zločinov, napríklad čítanie mien umučených, pamätníky s menami padlých a podobne.

Bariéru vidia v ustanovení, že ak dotknutá osoba nežije, súhlas so spracovaním jej osobných údajov môže poskytnúť jej blízka osoba. "Tento súhlas pritom nie je platný, ak čo len jedna blízka osoba písomne vyslovila nesúhlas so spracovaním osobných údajov," poznamenali. V tejto súvislosti hovoria o neudržateľnosti a rozpore s európskymi právnymi aktmi. Preto považujú za dostatočné, ak SR chráni osobné údaje výlučne žijúcich osôb.


Mohlo by vás zaujímať

TOP videá