INESS chce nevyplácaním prídavkov na deti ušetriť stámilióny

INESS chce nevyplácaním prídavkov na deti ušetriť stámilióny
Zdroj foto: SITA
Inštitút ekonomických a spoločenských analýz navrhuje, aby prídavky na deti nedostávali rodiny s príjmom nad hranicou 2,4-násobku životného minima. Pri trojčlennej rodine s jedným dieťaťom by išlo o hranicu 1 006 eur a štvorčlenná rodina s dvoma deťmi nad 1 219 eur.

Prídavok na dieťa by tak úrady práce a sociálnych vecí prestali vyplácať na približne 400 tisíc detí z celkového počtu 1,15 mil. detí. "Toto opatrenie by sa najviac dotklo malých rodín s vyšším príjmom, teda trojčlenných a štvorčlenným rodín, v ktorých by stratilo nárok približne 40 až 50 percent poberateľov," uvádza inštitút. Dopad by bol podľa inštitútu nižší u päť a viacčlenných rodín, pri ktorých by stratilo nárok na prídavok približne 15 % jeho poberateľov.

Zvýšením adresnosti poskytovaných dávok je pritom podľa štúdie Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) možné ušetriť stovky miliónov eur. "Zavedením testovania príjmov poberateľov je možné vo výdavkoch na prídavok na dieťa ušetriť 110 mil. eur ročne bez toho, aby boli z poberania prídavkov vylúčené rodiny s priemernými a nízkymi príjmami," uviedol riaditeľ inštitútu Richard Ďurana.

Autori štúdie pri stanovovaní príjmovej hranice poberania prídavku na dieťa vychádzali zo skúseností v zahraničí, predovšetkým v nám kultúrne a ekonomicky blízkej Českej republike, kde adresnosť poskytovania tejto dávky umožnila dosiahnuť 40-percentné úspory vo výdavkoch na tento účel pri súčasnom zachovaní solidárnej funkcie týchto výdavkov.

"Na rozdiel od súčasného zvyšovania daní a odvodov, zvyšovanie adresnosti poskytovaných dávok sa nedotkne nezamestnaných, občanov s nízkymi príjmami, či dôchodcov," tvrdí inštitút. Ako ďalej uvádza, suma 110 mil. eur ušetrených na neefektívne poskytovaných prídavkoch na dieťa je suma porovnateľná so 123 mil. eur, ktoré chce štát získať zavedením sociálnych odvodov na dohody.

INESS je občianske združenie založené fyzickými osobami, ktoré je financované výhradne z darov fyzických osôb a príjmov z vlastnej činnosti. Aktivity inštitútu zahŕňajú výskumnú, publikačnú, poradenskú a vzdelávaciu činnosť, zameranú na riešenie aktuálnych ekonomických a spoločenských problémov z pohľadu rešpektovania vlastníckych práv ako záruky osobnej slobody a mierového spolužitia.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá