Rokovanie vlády o podpore výrobcom elektriny či podnikaní

Aktualizované:
Výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie s právom na podporu doplatkom štát plánuje túto podporu predĺžiť o ďalších päť rokov. Súčasne im zníži výkupnú cenu elektriny. Vyplýva to z návrhu novely zákona o podpore OZE a vysoko účinnej kombinovanej výroby, ktorý má prerokovať vláda.

Pôsobnosť Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny sa má doplniť o kompetenciu na utváranie podmienok na poskytovanie bezplatného poradenstva pre ľudí pri riešení ich problémov s dlhmi a bezplatného psychologického poradenstva zameraného na prevenciu vzniku duševných porúch. Aj túto legislatívnu úpravu zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti má prerokovať kabinet.

Na ekonomiku Slovenska negatívne vplývali zavedené opatrenia na zamedzenie šírenia nového koronavírusu. Vzhľadom na to, že pandémia ochorenia COVID-19 stále pretrváva, očakáva sa v súvislosti s obmedzeniami nepriaznivý vývoj ekonomiky aj do budúcnosti. Podľa medzinárodných porovnaní pritom kvalita podnikateľského prostredia stagnuje. Slovensko sa preto musí zamerať na odstraňovanie byrokracie a neopodstatnených regulačných bariér, aby naštartovanie ekonomiky po pandémii bolo čo najrýchlejšie. Vyplýva to z materiálu Správa o stave podnikateľského prostredia, s ktorým sa v stredu oboznámia ministri.

Zaoberať sa budú aj návrhom Programu prevencie a manažmentu rizík vyplývajúcich z opustených a uzavretých úložísk ťažobného odpadu na roky 2021 – 2027. Podľa materiálu ministerstva životného prostredia by na údržbu týchto lokalít malo ísť v najbližších šiestich rokoch takmer 24 miliónov eur. Evirorezort eviduje 28 rizikových lokalít, potenciálne riziko predstavuje ďalších 33.

Medzi informatívnymi materiálmi je aj Správa o plnení úloh vyplývajúcich z aktualizovanej Koncepcie väzenstva SR na roky 2011 až 2020 za rok 2020. Ministerstvo spravodlivosti v nej okrem iného konštatuje, že v súvislosti s vývojom na trhu práce počas pandémie zaznamenal Zbor väzenskej a justičnej stráže zvýšený záujem o výkon štátnej služby v zbore, dôvodom bola stabilita pracovného miesta, sociálneho zabezpečenia, ako aj istoty pravidelného príjmu.

TOP videá

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá