EK pripravuje plán na podporu európskeho priemyslu

EK pripravuje plán na podporu európskeho priemyslu
Zdroj foto: SITA
Európa plánuje tretiu priemyselnú revolúciu. Hospodárska kríza donútila Európsku komisiu (EK) zmeniť názory. Opäť chce z Európy urobiť kontinent priemyslu a obmedziť prevahu služieb.

Zvýšenie vzdelania a investícií do fabrík má podporiť tvorbu nových, lepších pracovných miest.

Nemecké denníky Welt a Süddeutsche Zeitung tvrdia, že to vyplýva z konceptu podpredsedu EK a komisára pre priemysel a podnikanie Antonia Tajaniho. Podľa neho by podiel priemyslu na výkone európskej ekonomiky mal do roku 2020 vzrásť na 20 % zo súčasných 15 %.

Európa sa musí v 21. storočí reindustrializovať, tvrdí Tajani. Silná priemyselná báza je rozhodujúca pre "blahobyt a hospodársky úspech Európy". Nemecké denníky tvrdia, že Tajani požaduje "tretiu priemyselnú revolúciu".

Tajani chce predstaviť svoj koncept v stredu (10.10.). Zatiaľ zostáva otvorené, koľko peňazí chce EK investovať do podpory priemyslu, aj ako sa k tomuto návrhu postavia členské štáty únie.


Podľa Weltu má plán štyri piliere, ktoré majú "obnoviť atraktivitu Európy ako miesta výroby". Prvým pilierom je zvýšenie investícií do fabrík rovnako ako do výskumu a vývoja. Druhým je rozvoj vnútorného trhu a "otvorenie medzinárodných trhov". Tretím je otvorenie prístupu na medzinárodné trhy pre malé a stredné podniky a štvrtým je podpora profesijného vzdelávania a dovzdelávania a zníženie nerovnováh v oblasti dopytu a ponuky na trhu práce.


EK týmto plánom konkretizuje zámer týkajúci sa podpory priemyslu, ktorej cieľom je tvorba pracovných miest. Problémom však môže byť koordinácia tohto plánu s ambicióznymi cieľmi v oblasti ochrany životného prostredia. Doteraz bolo zníženie emisií skleníkových plynov, zvýšenie podielu obnoviteľných energií a zvýšenie energetickej efektívnosti považované za prvoradé.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá