Na podporu psychického zdravia Slovákov pôjde sto miliónov eur

Na podporu psychického zdravia Slovákov pôjde sto miliónov eur
Zdroj foto: ČTK
Do reforiem v oblasti duševného zdravia má z európskeho nástroja na obnovu ekonomiky smerovať 100 miliónov eur. Dôraz sa kladie na modernizáciu psychiatrickej a psychologickej zdravotno-sociálnej starostlivosti, posilnenie podpory duševného zdravia a prevenciu vzniku porúch či na zvýšenie dostupnosti starostlivosti.

Návrh Plánu obnovy a odolnosti SR z dielne Ministerstva financií SR sa nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Päť základných okruhov

Od podpory duševného zdravia obyvateľstva sa očakáva, že pre spoločnosť prinesie benefity a úspory, a to tak, že zníži výskyt pridružených fyzických ochorení a úmrtí, chudobu, kriminalitu a zvýši vzdelanosť, zamestnanosť, produktivitu a stabilitu rodín. Počíta so silnou medzirezortnou spoluprácou. Samozrejmosťou by mala byť digitalizácia administrácie psychodiagnostiky a ďalší rozvoj digitálnych zručností personálu.

Reformy a investície sú zoskupené do piatich základných okruhov, medzi ktoré patria koordinovaná medzirezortná spolupráca a regulácia, dostupná zdravotno-sociálna starostlivosť pre všetky skupiny pacientov s dôrazom na komunitné riešenia, moderné diagnostické a liečebné postupy, moderné vzdelávanie personálu a znižovanie negatívnych dopadov pandémie ochorenia COVID-19.

Ako sa uvádza v materiáli, na Slovensku trpí duševnými poruchami veľa ľudí, mnoho z nich sa nelieči. Podľa oficiálnych štatistík minimálne štyri percentá obyvateľov Slovenska trpia jednou alebo viacerými duševnými poruchami. Duševné poruchy vytvárajú pre Slovensko spoločenské náklady odhadom vo výške dvoch miliárd eur, z toho miliardu kvôli poklesu produktivity obyvateľstva, zvyšok tvoria náklady na zdravotnú starostlivosť o pridružené fyzické ochorenia a náklady na sociálne zabezpečenie.

Vplyv pandémie

Tvorcovia konštatujú, že v ústavnej starostlivosti je dostatok kapacít, ale je potrebné ich humanizovať, reprofilizovať a doplniť detenčnú a ochrannú liečbu. Akútne poddimenzované sú kapacity komunitnej ambulantnej a terénnej starostlivosti. Rovnako konštatuje, že diagnostika a liečba sú v mnohých ohľadoch nevyhovujúce. Chýba tiež koordinácia a systematický prístup v nadrezortných témach, najmä v psychologickom poradenstve a prevencii.

Podľa odhadov odborníkov môže situáciu zhoršiť aj pandémia nového koronavírusu, ktorá bude mať dosah na duševné zdravie ľudí naprieč všetkými vekovými kategóriami. Od podpory v oblasti duševného zdravia sa očakáva napríklad zvýšenie počtu personálu, ktorý poskytne modernú liečbu a diagnostiku či skrátenie čakacej doby na poskytnutie odbornej starostlivosti o duševné zdravie. Zvýšiť by sa mala aj zamestnanosť vďaka zlepšeniu duševného a fyzického zdravia pracovnej sily.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá