Splnomocnenec pre Rómov preverí používanie 200 miliónov

Splnomocnenec pre Rómov preverí používanie 200 miliónov
Zdroj foto: SITA
Nový splnomocnenec vlády pre rómske komunity Peter Pollák (OĽaNO) chce rozšíriť personálne obsadenie úradu o aparát právnikov. Keďže Pollák neočakáva zvýšenie financií na nových zamestnancov, rozhodol sa rezervy vytvoriť podľa vlastných predstáv.

Z úradu by mala odísť riaditeľka kancelárie Mária Milková, ktorú nahradí Pollákova asistentka Eva Surovková. Úrad by mala opustiť aj Jana Minarovičová, ktorá pôsobí ako riaditeľka Odboru koordinácie horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity.

Jeden právnik na úrade splnomocnenca nemôže podľa Polláka plniť svoju úlohu uspokojivo. Na úrade Peter Pollák pracoval už v rokoch 2004 až 2006 ako vedúci regionálnej kancelárie. V rozhovore tiež povedal, že už vie, čo má od súčasných zamestnancov úradu očakávať. Podľa toho sa plánuje aj zariadiť.

Od augusta 2010 do februára 2011 pôsobil na úrade ako generálny štátny radca a riaditeľ odboru koordinácie Horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity Medzinárodná spolupráca, kde koordinoval finančné prostriedky európskych spoločenstiev. Na rozvoj rómskych komunít získalo Slovensko od Európskej komisie približne 200 mil. eur, aby napĺňalo jednu zo štyroch horizontálnych priorít definovanú Národným strategickým referenčným rámcom 2007 - 2013.

Zmyslom tejto finančnej pomoci je osobitne riešiť problematiku sociálne vylúčených Rómov, najmä v oblastiach ako vzdelanie, zdravie zamestnanosť a bývanie. Ich používanie a výrazné zredukovanie chce Pollák pre pochybnosti overiť a vypracovať o tom správu. Podľa Minarovičovej Pollák už predtým upozorňoval na sporné snahy použiť peniaze aj na nerómske projekty. Tvrdí, že v súčasnosti sa nič podobné na úrade nedeje a "nevie o tom, že by čo i len euro bolo použité inak, ako sa riadiace orgány zaviazali". Európskej komisii úrad každé tri mesiace vypracúva správu o financovaní projektov, čo podľa slov Minarovičovej komisia veľmi chváli.

Peter Pollák sa splnomocnencom pre rómske komunity stal 1. októbra. Prostredníctvom úradu i parlamentnou cestou chce presadiť "rómsku reformu", z ktorej je zatiaľ známych desať pilierov. Pomoc štátu jednotlivcom sa bude odvíjať od ich prístupu k štátu, spoločnosti a rodine. Jeden zo základných princípov, na ktorých reforma stojí, znie "najprv povinnosti, potom práva".

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá