Ako testovať, čo s odpadom? Vypracovali manuál pre firmy

Aktualizované:
Testovanie zamestnancov a ich rodinných príslušníkov priamo vo firmách odporúča ministerstvo hospodárstva najmä v prevádzkach, kde sa nachádza viac ako 250 zamestnancov. Pokiaľ majú o testovanie záujem firmy s menším počtom pracovníkov, musia sa spojiť s ďalšími spoločnosťami, aby požadovaný počet dosiahli.

Testovacia autorita

Vyplýva to z návrhu manuálu ministerstva pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID-19, ktorý v stredu schválila vláda.

Osobné ochranné prostriedky potrebné na testovanie, rovnako ako aj likvidáciu odpadu zabezpečí firma vo vlastnej réžii.

"V prípade záujmu o testovanie zamestnancov u zamestnávateľov s prevádzkami, v ktorých sa na pracovisku nachádza menej ako 250 zamestnancov, sa vyžaduje vytvorenie skupiny viacerých podnikateľských subjektov, u ktorých bude vykonávať testovanie zamestnancov antigénovými testami rovnaká testovacia autorita a celkový súčet zamestnancov skupiny bude predstavovať 250 a viac zamestnancov," uviedlo MH v schválenom materiáli.

Testovacou autoritou môže byť na základe zmluvy s firmou napríklad pracovná zdravotná služba, mobilné odberové miesto, poskytovateľ ambulantnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení poskytovateľa či poskytovateľ ambulantnej starostlivosti v inom prostredí – mimo zdravotníckeho zariadenia poskytovateľa, tiež na základe zmluvy s podnikateľským subjektom.

3,5 eura na každého testovaného

Výdaj AG testov zabezpečí príslušný okresný úrad, ktorý vydá testovacej autorite v mene firmy požadovaný počet testov. Pokiaľ testovacia autorita žiada o vydanie testov v mene viacerých podnikov, predkladá jednotlivé žiadosti v mene každého podnikateľského subjektu zvlášť. Nespotrebované testy musí testovacia autorita v mene podnikateľského subjektu vrátiť príslušnému okresnému úradu v prípade, ak už testovanie zamestnancov podnikateľského subjektu nebude realizovať.

Osobné ochranné prostriedky potrebné na testovanie, rovnako ako aj likvidáciu odpadu zabezpečí firma vo vlastnej réžii. Štát vykompenzuje spoločnostiam prevádzkové náklady spojené s testovaním sumou vo výške 3,5 eura na každú otestovanú osobu.

Podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) budú preplácanie organizovať tiež okresné úrady. Súčasťou predloženého materiálu sú aj vzory žiadosti o výdaj a vrátenie antigénových testov, zmluvy na zabezpečenie testovania antigénovými testami a metodika k testovaniu formou antigénových testov.

TOP videá

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá