Vláda rokuje o pandemických príspevkoch i zákaze vychádzania

V stredu rokuje vláda. Upraví nariadenie o opatreniach v súvislosti s ochorením COVID-19 a budú sa týkať pandemického rodičovského príspevku. Mala by riešiť aj zákaz vychádzania v dňoch 25.- 26.januára.

Pandemický rodičovský príspevok budú môcť naďalej poberať aj zamestnanci, ktorí závislú činnosť vykonávajú na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Zmena sa bude týkať tých zamestnancov, ktorí pracujú na dohodu pri realizácii opatrení prijatých príslušnými orgánmi na riešenie krízovej situácie. Vyplýva to z návrhu úpravy nariadenia vlády o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, o ktorom má v stredu rokovať vláda.

Kabinet sa má zaoberať aj návrhom Dlhodobej stratégie obnovy fondu budov z dielne ministerstva dopravy a výstavby, s vyhliadkami až do roku 2050. V nej rezort počíta s osvedčenými, ale aj novými opatreniami na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov.

Rezort investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie by mal zase do 30. septembra tohto roka pripraviť relevantnú štúdiu uskutočniteľnosti k širokopásmovému pripojeniu. Vyplýva to z Národného plánu širokopásmového pripojenia, ktorý tiež prediskutujú ministri.

Asistované sčítanie by sa malo dať vykonalo aj neskôr ako v dobe sčítania obyvateľov.  Dôvodom je, aby sa predišlo ďalšiemu zvýšeniu ohrozenia zdravia najzraniteľnejšej časti obyvateľov ochorením COVID-19 v čase vrcholiacej pandémie. Vyplýva to z návrhu zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 z dielne Štatistického úradu SR, ktorým sa má tiež v stredu zaoberať vláda.

Dôvodom zmeny je i to, aby sa zabránilo zníženiu kvality a komplexnosti výsledkov sčítania obyvateľov, a tým aj k čiastočnému znehodnoteniu celkových výsledkov sčítania. Zabrániť sa má tiež zníženiu efektivity celkových vynaložených rozpočtových prostriedkov na toto sčítanie zo štátneho rozpočtu. Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára do 31. marca.

TOP videá

Najnovšie k téme: KORONAVÍRUS

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá