Rokovanie parlamentu

Aktualizované:
Rokovanie parlamentu
Zdroj foto: SITA
Parlament na 7. schôdzi pokračoval rokovaním o viacerých poslaneckých návrhoch zákonov. SDKÚ-DS chce napríklad zaviesť rýchly mechanizmus, aby sa zastavilo budovanie nových čiernych stavieb. Návrh sa netýka stavieb, ktoré existujú desiatky rokov.

SDKÚ-DS tiež chce odstrániť podľa nej úplne nezmyselný stav, keď časť obyvateľstva, poberatelia sociálnych dávok, sú štátom platení za to, že sa správajú podľa ústavy. Ústava ukladá všetkým deťom povinnú školskú dochádzku, ale časť občanov za to, že ich dieťa chodí do školy, dostáva peniaze.

V tom istom zákone SDKÚ-DS rieši aj otázku aktivačných prác, keď súčasné znenie zákona umožňuje, aby aj pri odpracovaní jednej hodiny aktivačných prác získal poberateľ sociálnych dávok plnú výšku. Modrí navrhujú vrátiť sa k pôvodnému stavu, to znamená, že poberateľ musí odpracovať minimálne 20 hodín týždenne, aby mu vznikol nárok na túto dávku.

Hlasovať dnes bude NR SR o viacerých návrhoch, ktoré poslanci stihli prerokovať v piatok. Ide napríklad o sprísnenie kontroly odpočúvaní políciou a tajnými službami, čo navrhli v novele zákona o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov (ITP) poslanci Národnej rady SR za SDKÚ-DS Martin Fedor a Lucia Žitňanská. Opoziční zákonodarcovia presadzujú posilnenie kontrolných kompetencií parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť tak, aby sa zaistila lepšia priebežná i stála parlamentná kontrola odpočúvania.

Poslanci posúdia aj návrh poslankyne za KDH Moniky Gibalovej, aby sociálne štipendiá mohli dostávať vysokoškoláci zo sociálne slabších rodín aj na štúdium v zahraničí, nielen na Slovensku. Gibalová to navrhuje v novele zákona o vysokých školách.

Rozhovor s Józsefom Nagyom o zákone na ochranu dôchodkov

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá