Rokovanie NR SR: Diskusia o zlúčení vojenských tajných služieb

Rokovanie NR SR: Diskusia o zlúčení vojenských tajných služieb
Zdroj foto: SITA
Zlúčením vojenských tajných služieb začnú v stredu rokovací deň 7. schôdze poslanci NR SR. Podľa predloženej novely zákona, ktorá je v druhom čítaní parlamentu, sa od 1. januára 2013 kontrarozviedka, teda VOS a rozviedka - VSS, zlúčia do jednej špeciálnej služby.

Názov novej služby bude Vojenské spravodajstvo a má plniť úlohy vnútorného aj zahraničného spravodajského zabezpečenia obrany Slovenska. V súčasnosti sa VSS zameriava na rozviednu činnosť s cieľom získavať informácie zo zahraničia, úlohou VOS je eliminovať činnosť zahraničných služieb na území Slovenska. Po novom bude rozviedka aj kontrarozviedka podliehať jednému riaditeľovi, ako je to pri Slovenskej informačnej službe (SIS).

Následne budú zákonodarcovia rokovať o troch zákonoch z dielne ministerstva životného prostredia. Poslanci budú rozhodovať o zákone o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit. Jeho cieľom je stanovenie podmienok na začlenenie organizácií do schémy Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit.

Vládny návrh zákona vyplynul z požiadavky zabezpečiť v podmienkach Slovenskej republiky vykonávanie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva.

Parlament má dnes schváliť aj ďalšie dve normy z oblasti životného prostredia, ktorých cieľom je do slovenskej legislatívy prebrať európske smernice. Novela zákona o ochrane ozónovej vrstvy Zeme upravuje povinnosti podnikov, ktoré nakladajú s látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu výrobkami a zariadeniami, pôsobnosť orgánov štátnej správy, zodpovednosť a sankcie za porušenie ustanovení tohto zákona.

Novela zákona o ovzduší dopĺňa ustanovenia o národných emisných stropoch zo smernice Európskeho parlamentu pre určité znečisťujúce látky tak, aby spolu s vyhláškou ministerstva životného prostredia bola zabezpečená úplná transpozícia predmetnej smernice.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá