Seniori nebudú musieť každoročne žiadať obec o odpustenie dane

Seniori nebudú musieť každoročne žiadať obec o odpustenie dane
Zdroj foto: ČTK/Ramík Drahoslavc(ilu)
Osoby nad 62 rokov už nebudú musieť každoročne žiadať obec o odpustenie alebo zníženie dane. Vyplýva to z novely zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorú dnes definitívne schválil parlament.

Za hlasovalo 135 poslancov. Seniori by tak mali byť automaticky oslobodení od platenia miestnej dane bez potreby o to žiadať. Novela sa týka tých obcí a miest, v ktorých platí všeobecne záväzné nariadenie o odpustení dane.

Zákon v súčasnosti umožňuje obciam a mestám prijať VZN, ktorým pre vybrané skupiny občanov umožnia znížiť alebo úplne upustiť od dane zo stavieb alebo dane z bytov. Daňovník musí obci preukázať splnenie podmienok. Novela nadobudne účinnosť od 1. januára 2021.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá