Zložky kvality vnútorného prostredia, ktoré tvoria koncept domáceho pohodlia

Zložky kvality vnútorného prostredia, ktoré tvoria koncept domáceho pohodlia
Zdroj foto: Followtheflow/Shutterstock.com
Návrh interiéru je proces, ktorý formuje pocit harmonického priestoru manipuláciou s jeho objemom a rôznymi povrchovými úpravami všetkých jeho doplnkov. Je to mnohostranný tvorivý prístup, ktorý zhromažďuje a analyzuje významné množstvo informácií. Spolieha sa aj na určité znalosti ekológie, psychológie, základných zákonov architektúry pri zohľadnení dizajnových prvkov objektu, bez narušenia harmónie priestoru.

Komponenty kvality vnútorného prostredia

Všetci chceme žiť v pohodlí, dýchať čistý vzduch, piť čistú vodu, t.j. mať vysokú kvalitu života. Je to normálne a dokonca chvályhodné. Čo je to však pohodlie a ako posúdiť kvalitu životného priestoru okolo nás?

Kvalita života priamo závisí od kvality vnútorného priestoru domu, v ktorom trávime podstatnú časť nášho života. Kvalitu vnútorného prostredia v interiéri preto určujú nasledujúce komponenty:

  • tepelná pohoda;
  • kvalita vnútorného ovzdušia;
  • priestorové pohodlie;
  • akustický komfort, kam patria napríklad zvuk alebo vibrácie.

Zaistením týchto komponentov docielite vytvorenie vzájomnej interiérovej harmónie najlepšie, tak na to pri výbere vhodnej akustickej peny myslite.

Jednota a harmónia sú základ

Pri vytváraní interiéru musíte myslieť však na dom alebo byt ako na jeden celý priestor, ktorý sa skladá zo samostatných miestností, navzájom prepojených chodbami a schodiskami. Preto je prirodzené, že všeobecný štýl a myšlienka sa rozširujú na celý dom. To neznamená, že všetky prvky dizajnu interiéru by mali byť rovnaké.

Musia sa navzájom zhodovať a dopĺňať, aby dosiahli umelecké vylepšenie. Myslite preto na to už v samotných základoch, pri voľbe farby steny alebo obkladu, ktorým môže byť aj elegantný travertín, pretože sa jednoducho udržuje v čistote a je dokonale krásny.

Spoľahlivá správa bytových domov

Pohodlie a komfort nie je však len o doplnkoch a hmotných veciach, ktoré nájdeme v obchodoch. Veľmi dôležité sú aj služby, ako sú napríklad dodávky tepla, vody či elektriny. O tie sa staráte sami, v prípade viacerých vlastníkov ich zabezpečuje spoľahlivá správa bytových domov. Okrem starostlivosti o spoločné bytové a nebytové priestory pod správu tohto subjektu patrí aj údržba, riadenie financií, právne zastúpenie v prípade riešenia sporov a zaistenie bezpečnosti spoločných bytových aj nebytových priestorov, ktorá je dnes veľmi dôležitá.

Maximálne pohodlie

Pokiaľ sa chcete doma cítiť príjemne, mali by ste sa obklopiť aj doplnkami, ktoré sú na používanie pohodlné. Jedným z takýchto základných domácich doplnkov je práve sedacia súprava. Priestorové možnosti našich interiérov sú však nielen obmedzené, ale aj špecifické, čo znamená, že výber vhodného riešenia do vašej domácnosti môže byť komplikovanejší.

Neplatí to ale v prípade, ak si vyberiete na tento účel špeciálne sedačky na mieru. Prispôsobené vašim požiadavkám a potrebám, ktorých uspokojenie vám bude vyhovovať aj po finančnej stránke. Nemusíte mať obavy ani o kvalitu a môžete sa tešiť na vzájomnú kompatibilitu.

Harmónia je predsa objektívne vizuálno-senzorické vnímanie kombinácie dizajnových prvkov založené na fyziologickej, emočnej a logickej úrovni. Dosiahnuť ju preto znamená skombinovať dizajnové prvky tak, aby boli v súlade s pravidlami a doviedli vás k požadovanému cieľu. Preto, či už sa rozhodnete tento efekt docieliť výberom originálnych nástenných hodín alebo kvalitným závesom, vždy myslite na celý priestor, s ktorým by malo všetko aspoň trochu ladiť.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá