Rokovanie vlády aj o rozpočte či návrhoch ministerstva kultúry

Vláda opäť zasadla netradične už o 6. hodine. V pláne má návrh rozpočtu verejnej správy na nasledujúce tri roky či balík návrhov z dielne ministerstva kultúry súvisiacich s druhou vlnou pandémie. Vládny kabinet musí návrh rozpočtu schváliť a poslať do parlamentu každý rok do 15. októbra. Príjmy, výdavky aj deficit verejnej správy sú v tomto aj nasledujúcich rokoch výrazne ovplyvnené pandémiou.

Konkrétny návrh z dielne ministerstva financií, o ktorom má vláda rokovať, nebol vopred zverejnený. Okrem rozpočtu celej verejnej správy kabinet schvaľuje aj čiastkové rozpočty verejných inštitúcií. Napríklad Sociálna poisťovňa má v budúcom roku hospodáriť so zdrojmi v objeme 10,2 miliardy eur, pričom 547,8 milióna eur by mal tvoriť prevod z minulých rokov. V roku 2022 by mali zdroje poisťovne dosiahnuť 10,7 miliardy eur a v roku 2023 majú byť na úrovni 11,1 miliardy eur.

Legislatívna úprava z dielne MK SR by mala umožniť predĺženie platnosti zakúpených vstupeniek aj v prípade kultúrnych podujatí, ktoré sa majú konať v prvej polovici roka 2021, no z dôvodu pandémie príde k ich zrušeniu. Organizátori by mali mať možnosť predĺžiť platnosť týchto vstupeniek až do konca júna 2022, ak budú žiadaní o vrátenie peňazí. Lehotu budú mať do 13 mesiacov od neuskutočnenia podujatia.

Úprava zákona o umeleckých fondoch zasa predlžuje zrušenie povinnosti platiť odvody z autorských odmien aj v prípade honorárov, vyplatených počas roka 2021. Návrh nadväzuje na obdobnú legislatívnu úpravu, prijatú v máji v súvislosti s prvou vlnou pandémie. Vládny kabinet by sa mal tiež zaviazať, že pri riadení IT projektov, ktoré sú financované z verejných zdrojov alebo z európskych peňazí, bude dodržiavať päť základných princípov. Navrhuje ich ministerstvo investícií.

TOP videá

Najnovšie k téme: KORONAVÍRUS

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá