Reumatici si i počas pandémie pripomínajú Svetový deň reumatizmu

Reuma patrí medzi najbolestivejšie chronické ochorenia. Spúšťačom môže byť nevyležané prechladnutie či infekcia dýchacích a močových ciest. Trikrát častejšie postihuje ženy ako mužov a môže sa objaviť aj u detí. Tohtoročný Svetový deň reumatizmu je pre Ligu proti reumatizmu na Slovensku mimoriadne výnimočný.

Ciele tohtoročnej kampane:

-Zdôrazniť dôležitosť zavádzania digitálnych riešení, vrátane telemedicíny, ktoré zvyšujú kvalitu života ľudí s RO aj v súvislosti na aktuálnu situáciu s pandémiu koronavírusu.
-Predchádzať sociálnej exklúzii ľudí s reumatickými ochoreniami. Zvyšovať sociálne zručnosti a kompetencie pacientov. Zdôrazniť význam pracovného uplatnenia ľudí s RO na ich kvalitu života.
-Podporovať zodpovednosť jednotlivca za vlastné zdravie. Motivovať pacientov k zlepšeniu vlastnej kondície a zodpovednosti za svoje zdravie s prihliadnutím na nové možnosti od teórie k praxi.

Pacientom s reumatickými ochoreniami pomáha LPR už 30 rokov a zároveň prvýkrát čelí celosvetovému problému pandémie Covid 19, ktorá sa stala súčasťou informačnej kampane.

„Osvetou podporujeme informovanosť širokej verejnosti o reumatických ochoreniach, ako sa majú správať k chronickým pacientom, a tým prispievať k zvýšenej ochrane a bezpečnosti pacientov s reumatickými ochoreniami. Pripravujeme množstvo aktivít a podujatí, kde chceme reagovať aj na aktuálne témy a životné podmienky reumatikov, ktoré ovplyvnil koronavírus. Budeme sa venovať osvete, ako zvládnuť obmedzenia a pravidlá koronakarantény, liečbu RO v čase pandémie, ale nevynecháme ani stále dôležité témy o včasnej diagnostike a liečbe reumatických ochorení. Práve v tom vidíme najväčší zmysel a prevenciu nezvratných poškodení zdravia. Nedostatočne informovaný a neliečený pacient môže byť neskôr odkázaný na zvýšenú zdravotnú a sociálnu starostlivosť,“ uviedla predsedníčka Ligy proti reumatizmu Jana Dobšovičová Černáková.

TOP videá

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá