Slovenský trh s elektrinou sa úspešne prepojil s maďarským

Slovenský trh s elektrinou sa úspešne prepojil s maďarským
Zdroj foto: ČTK
Slovensko, Česká republika a Maďarsko v utorok úspešne prepojili svoje trhy s elektrinou. Prepojenie trhov umožní súbežné obchodovanie na energetických burzách všetkých troch krajín, až do výšky dostupnej prenosovej kapacity.

"Predchádzajúce cezhraničné obchodovanie na slovensko-maďarskej hranici, ktoré prebiehalo v dvoch fázach je teraz nahradené jednoduchším a predovšetkým efektívnejším mechanizmom nazvaným Market Coupling," informoval prevádzkovateľ slovenskej prenosovej sústavy, spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová

Jedným z hlavných prínosov prepojenia trhov vyplývajúcim z implicitnej aukcie je účinnejšie prideľovanie voľných cezhraničných kapacít. "Lepšie využitie cezhraničných kapacít a zjednodušenie cezhraničného obchodovania zaistí účastníkom väčšiu možnosť optimalizácie pri tvorbe portfólia. Obchodované množstvo elektriny na týchto prepojených trhoch prispeje k väčšej spoľahlivosti dodávok, vyššej likvidite trhu a nižšej cenovej volatilite," dodal prevádzkovateľ slovenskej prenosovej sústavy.

Obchodníkom s elektrinou by mala vďaka tomuto projektu odpadnúť potreba rezervovať si a nakupovať cezhraničné prenosové kapacity medzi krajinami. Medzi Slovenskom a Českom funguje Market Coupling už od roku 2009. Organizátormi projektu sú prevádzkovatelia prenosových sústav a energetické regulačné úrady v jednotlivých krajinách.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá