Nezamestnanosť mládeže je o polovicu vyššia ako pred krízou

Od vypuknutia krízy vzrástol počet nezamestnaných mladých ľudí vo veku 15 až 24 rokov o polovicu. Kým vo februári 2008 nezamestnanosť mládeže bola 15 %, v júli tohto roka sa dostala na úroveň 22,5%. Podľa údajov z Eurostatu najvyššia je v Grécku takmer 54% a v Španielsku 53 %.

Viac ako rok bez zamestnania pritom bolo v krajinách EÚ niečo cez 30 % mladých ľudí. Vyplýva to zo správy Európskej Komisie. "Som hlboko znepokojená vplyvmi krízy na mladých ľudí. Príliš mnoho z nich je ohrozených sociálnym vylúčením a chudobou. V mladých ľuďoch je naša budúcnosť a v záujme zlepšenia ich pracovných a životných príležitostí som odhodlaná posilniť naše politiky a programy v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže“, uviedla európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Androulla Vassiliouová.

Európska Komisia plánuje do konca tohto roka predložiť Rade EÚ návrh, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby do štyroch mesiacov od ukončenia školy boli všetci mladí ľudia zapojení buď do zamestnania, ďalšieho vzdelávania či odbornej prípravy. Komisia zároveň nabáda členské štáty, aby lepšie využívali Európsky sociálny fond na podporu vytvárania pracovných príležitostí. Vo ôsmych krajinách, kde je miera nezamestnanosti mládeže najvyššia, vrátane Slovenska, poskytujú pomoc aj akčné tímy komisie. Vďaka nim sa v týchto krajinách prerozdelilo 7,3 miliardy eur zo štrukturálnych fondov, čo predstavuje prínos pre viac ako 460 000 mladých ľudí. Komisia plánuje rozšíriť aj internetový portál pracovných príležitostí EURES.

Nová stratégia EÚ pre mládež zahŕňa v rokoch 2014 a 2020 nový program pre vzdelávanie, odbornú prípravu a mládež Erazmus pre všetkých. Ten by mal umožniť takmer piatim miliónom ľudí získať granty EÚ na štúdium, odbornú prípravu či dobrovoľnícku činnosť v zahraničí.

V snahe zvýšiť zamestnanosť, ako aj mobilitu v oblasti vzdelávania poskytne komisia v rokoch 2012-2013 na kampaň "We Mean Business" financie na podporu pracovného umiestnenia pre 280 000 osôb v rámci programov určených pre študentov na odbornej príprave i pre vysokoškolských študentov.

Európska únia podporuje aj program Mládež v akcii, ktorý financuje mladých ľudí, pracovníkov a mládežnícke organizácie, čím im umožňuje, aby prácou dobrovoľníctvom a zapájaním sa do občianskej spoločnosti získali potrebné zručnosti. Ako konštatuje materiál v minulom roku, takúto možnosť využilo 185 tis. účastníkov.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá