Slovensko a Maďarsko obnovia rokovania o Gabčíkove

Slovensko a Maďarsko obnovia rokovania o Gabčíkove
Zdroj foto: SITA
Slovensko a Maďarsko už na jeseň obnovia rokovania o implementácii rozsudku Medzinárodného súdneho dvora v Haagu z roku 1997, ktorý vtedy rozhodol v spore o vodné dielo Gabčíkovo – Nagymaros.

Maďarský premiér Viktor Orbán ešte v apríli poveril predstaviteľa vlády Maďarska pred súdnym dvorom v Haagu Marcela Szabóa vyjednávaním so Slovenskom. "S novým maďarským partnerom som sa osobne stretol v Budapešti 4. júla 2012. Išlo o úvodné pracovné stretnutie, na ktorom sme vyjadrili spoločný záujem na dosiahnutí pokroku v implementácii rozsudku. Dohodli sme sa na tom, že na jeseň tohto roku sa uskutoční oficiálne stretnutie vládnych delegácií v Bratislave, na ktorom si dohodneme ďalší postup," konštatoval Hatiar.

Splnomocnenec nechce špekulovať nad tým, ako dlho bude ešte obom stranám trvať, kým rozsudok implementujú. "Osobne som presvedčený o tom, že nielen samotný časový horizont, ale najmä kvalita našej prípadnej dohody na implementácii rozsudku je rozhodujúca. Nejde iba výlučne o právno-politický problém, ale najmä o zložitú odbornú problematiku," povedal. Zdôrazňuje, že Slováci sa budú snažiť na problém pozerať najmä odbornými a nielen politickými očami.

Korene celého sporu siahajú do roku 1977, keď socialistické Československo a Maďarsko podpísali zmluvu o výstavbe Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros na Dunaji. Maďari však v roku 1989 práce pozastavili a v roku 1992 sa zmluvu pokúsili jednostranne vypovedať. Československo pristúpilo k tzv.

variantu C, čiže prehradeniu Dunaja pri Čunove, čo nebolo zmluvne podchytené. Slovenská strana variant C považovala z hľadiska funkčnosti diela v Gabčíkove za vynútený, aby sa mohla zachovať podstata Gabčíkova.

Spor medzi Maďarskou a Slovenskou republikou o Sústavu vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros bol spoločne predložený medzinárodnému súdnemu dvoru v Haagu. V septembri 1997 súd rozhodol, že zmluva z roku 1977 medzi Maďarskom a Československom o výstavbe vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros naďalej platí a že Maďarsko nebolo oprávnené v roku 1989 pozastaviť a neskôr opustiť pridelené práce na vodnom diele.

Súd tiež konštatoval, že Československo bolo oprávnené v novembri 1991 začať prípravu alternatívneho dočasného riešenia (nazývaného Variant C), ale nie uviesť ho do prevádzky v októbri 1992 ako jednostranné opatrenie.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá