Globálny letecký a obranný priemysel v roku 2011 mierne rástol

Globálny letecký a obranný priemysel v roku 2011 mierne rástol
Zdroj foto: SITA
Viaceré ukazovatele finančnej výkonnosti globálneho leteckého odvetvia a obranného priemyslu vlani zaznamenali pokles.

Aj napriek neistote v sektore obrany však došlo v roku 2011 k miernemu rastu výnosov vo výške 2,3 %. Vyplýva to zo správy skupiny pre globálny výrobný priemysel spoločnosti Deloitte.
"Európske odvetvie leteckého a obranného priemyslu zaznamenalo nárast menší ako o jedno percento (0,8 %), zatiaľ čo americké odvetvie vlani dosiahlo 3,3-% rast výnosov. Medzi významné zistenia správy patrí, že vykázaný prevádzkový zisk v Európe klesol o pätinu, pričom spoločnosti v USA ho boli schopné zvýšiť ho o 3 %," uviedol vedúci partner spoločnosti Deloitte pre odvetvie výroby a spotrebného priemyslu v regióne strednej Európy Bronislav Pánek.


Komerčné výnosy v sektore vlani vzrástli o 10,1 %, zatiaľ čo výnosy odvetvia obrany klesli o 3,3 %. Medzi faktory podieľajúce sa na raste komerčných výnosov patrila rekordná úroveň výroby veľkých komerčných lietadiel a zvýšenie dopytu po leteckých službách. Na výnosy v odvetví obrany malo pravdepodobne dopad zníženie rozpočtov na obranu, konkurenčné domáce priority, slabšie ekonomické výsledky západných krajín a zníženie stavu ozbrojených síl v Iraku a Afganistane.


"S ohľadom na to, že segment obrany tvorí zhruba dve tretiny globálneho odvetvia obranného a leteckého priemyslu, jeho pokračujúci neistý vývoj bude mať pravdepodobne dopad na celkové finančné výsledky v roku 2012," tvrdí expert na odvetvie leteckého a obranného priemyslu Deloitte Tom Captain.
"Zo záverov správy však vyplýva, že výdavky na obranu sa zvyšujú v takých krajinách ako India, Čína, Japonsko, Spojené arabské emiráty, Saudská Arábia a Brazília v dôsledku zvyšovania bohatstva a z dôvodu rastúcich národných bezpečnostných obáv," dodal Captain.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá