Národná diaľničná spoločnosť vlani zdvojnásobila zisk

Národná diaľničná spoločnosť vlani zdvojnásobila zisk
Zdroj foto: SITA
Národná diaľničná spoločnosť (NDS), a.s. dosiahla v minulom roku zisk 37,867 mil. eur, čo bolo viac o 94,9 % oproti roku 2010, keď zarobila 19,431 mil. eur. V tomto roku plánuje NDS hospodáriť so ziskom 5,643 mil. eur.

Vyplýva to z prehľadu hospodárenia spoločností vo vlastníctve a s účasťou štátu, ktorý je súčasťou prvého návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok s výhľadom do roku 2015. V nasledujúcich troch rokoch by mal zisk diaľničiarov podľa odhadov dosiahnuť 3,335 mil. eur, 809 tis. eur a 4,605 mil. eur.

"NDS dosiahla za rok 2011 zisk najmä z nárastu tržieb z elektronického výberu mýta a predaja diaľničných nálepiek. Ich medziročný nárast bol okolo 24 mil. eur,“ informoval agentúru SITA hovorca ministerstva dopravy Martin Kóňa. Podnikateľský plán NDS na tento rok je podľa neho v procese posudzovania a preto nie je možné vyjadriť sa k uvádzanému plánovanému poklesu hospodárskeho výsledku.

Okrem NDS zatiaľ nezverejnili výročnú správu za rok 2011 viaceré spoločnosti v pôsobnosti rezortu dopravy. Dôvodom je, že ich výročné správy ešte neschválili valné zhromaždenia, čiže akcionári - ministerstvo dopravy a v prípade bratislavského letiska aj Fond národného majetku SR. "Podľa Obchodného zákonníka má byť účtovná závierka a výročná správa schválená valným zhromaždením do troch mesiacov po ich predložení akcionárovi,“ uviedol Kóňa.

Celkové vlastné zdroje NDS bez transferu zo štátneho rozpočtu vlani dosiahli 208,135 mil. eur a medziročne vzrástli o 8,2 %. Z toho príjmy z výberu mýta stúpli o 9,2 % na 153,947 mil. eur a tržby z predaja diaľničných nálepiek v objeme 46,246 mil. eur boli vyššie o 36,6 %. Iné vlastné zdroje vo výške 7,941 mil. eur boli nižšie o 54,65 %. Celkový objem cudzích zdrojov NDS vlani dosiahol 408,949 mil. eur a medziročne klesol o 8,3 %.

Z vlastných zdrojov použila NDS vlani 196,792 mil. eur, čo bolo medziročne viac o 2,3 %. Z toho najvyššie boli náklady na elektronické mýto, a to 102,580 mil. eur, keď oproti roku 2010 sa znížili o 4 %. Na opravy a údržbu diaľnic a rýchlostných ciest z vlastných zdrojov NDS išlo 16,112 mil. eur, čiže 2,9-krát viac ako rok predtým, investície do prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest dosiahli 8,602 mil. eur, teda o 0,7 % viac.

Náklady na výrobu a províziu z predaja diaľničných nálepiek vo výške 2,924 mil. eur stúpli o 44 %. Ostatné režijné náklady tvorili 18,228 mil. eur a klesli o 13,2 %. Splátka istiny úverov podobne ako predtým predstavovala 37,177 mil. eur a úrokov 11,167 mil. eur.

Zo zdrojov Operačného programu Doprava (OPD) vlani použila NDS na výstavbu diaľnic a rýchlociest 82,894 mil. eur, čo bolo medziročne trojnásobne menej. Z toho peniaze Európskej únie predstavovali 50,463 mil. eur, spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu 8,928 mil. eur a ďalšie prostriedky štátu 23,504 mil. eur. Zdroje štátneho rozpočtu na opravy a údržbu diaľnic a rýchlociest dosiahli 28,816 mil. eur. Investície NDS zo štátneho rozpočtu mimo OPD vrátane vlastných zdrojov v minulom roku dosiahli 64,170 mil. eur, čo bolo medziročne tri a pol krát menej.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá