Poslanci schválili zmeny v sociálnom poistení

Aktualizované:
Poslanci schválili zmeny v sociálnom poistení
Zdroj foto: SITA
Všetky dôležité informácie vám budeme prinášať v živých vstupoch.

Reakcie lídrov opozície k schváleným novelám:

Reakcia ministra práce sociálnych vecí a rodiny Ján Richter

Pozrite si záznam z hlasovania v NR SR:

Sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri čaká od začiatku septembra tohto roka do konca roka 2016 zníženie príspevkov zo súčasných 9 % na 4 % ich hrubej mzdy. Od roku 2017 sa má príspevková sadzba každoročne zvyšovať o 0,25 percentuálneho bodu na konečných 6 % v roku 2024. Ide o pozmeňujúci návrh poslanca Ľudovíta Kaník (SDKÚ-DS), ktorý podporili aj poslanci Smeru-SD. Vyplýva to z novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorú schválil parlament.

Druhý dôchodkový pilier sa otvorí pre vstup aj výstup zo systému v období od 1. septembra tohto roka do 31. januára budúceho roka, a to na základe pozmeňujúceho návrhu poslancov Smeru Antona Martvoňa a Otta Brixiho. Pôvodne pritom vláda navrhovala otvoriť druhý pilier na tri mesiace, od októbra do konca tohto roka.

Súčasná výška poplatku za správu dôchodkového fondu vo výške 0,3 % ročne z čistej hodnoty úspor nakoniec zostane v garantovanom aj negarantovanom fonde. Vláda pritom navrhovala, aby sa tento poplatok v negarantovanom fonde zdvojnásobil. Poslanci však tento zámer kabinetu neschválili. Zároveň však poslanci Smeru upustili od toho, aby sa znížil poplatok pre penzijnú spoločnosť za vedenie dôchodkového účtu. Ten tak naďalej zostane na úrovni jedného percenta zo sumy mesačného príspevku, hoci vláda navrhovala jeho pokles na 0,75 % zo sumy mesačného príspevku.

Zvýši sa však poplatok za zhodnotenie majetku, a to z terajších 5,6 % zo zhodnotenia na 10 % zo zhodnotenia penzijných úspor. Menej si pritom bude z prostriedkov určených na dôchodkové sporenie účtovať aj Sociálna poisťovňa. Tá si v súčasnosti ponecháva 0,5 % z výšky príspevku na vlastnú správu. Po novom bude poisťovňa tvoriť svoj správny fond len z 0,25 % z výšky príspevku na penzijné sporenie.

Ak bude chcieť sporiteľ naďalej zostať v negarantovanom dôchodkovom fonde, bude to musieť oznámiť svojej dôchodkovej spoločnosti. Ak tak neurobí, k 30. aprílu budúceho roka prejde do garantovaného dlhopisového fondu. Správca penzijných úspor bude povinný sporiteľom v negarantovaných fondoch do 28. februára 2013 zaslať príslušné tlačivo. To bude obsahovať vyhlásenie o tom, že sporiteľ je rozhodnutý zostať v negarantovanom fonde. Sporiteľ, ktorý má záujem zostať sporiteľom v negarantovanom dôchodkovom fonde, bude musieť toto tlačivo vyplniť a doručiť ho dôchodkovej spoločnosti najneskôr do 31. marca 2013.

K 4-percentnému príspevku do druhého piliera si budú môcť sporitelia doplácať ďalšie dve percentá z vlastného čistého príjmu. Tieto dve percentá štát daňovo zvýhodní, keďže si o túto sumu bude môcť sporiteľ znížiť základ dane. Vláda Roberta Fica tiež ruší automatický vstup mladých ľudí do druhého piliera s možnosťou výstupu do 2 rokov od vstupu a namiesto toho zavádza dobrovoľný vstup pre ľudí do 35 rokov. V druhom pilieri budú namiesto súčasných štyroch fondov povinne len dva, a to jeden garantovaný a jeden negarantovaný. Existencia zvyšných dvoch fondov bude na zvážení dôchodkových spoločností.

Exministrovi práce a sociálnych vecí Jozefovi Mihálovi (SaS) sa podarilo presadiť, aby mal sporiteľ v druhom pilieri nárok na predčasný starobný dôchodok už vo výške 0,6-násobku životného minima, ak si na penziu v druhom pilieri sporil aspoň päť rokov. Vláda pritom chcela, aby mali všetci sporitelia nárok na predčasný dôchodok len vtedy, ak ich predčasná penzia dosiahne aspoň 1,2-násobok životného minima.

Hlasovanie sleduje náš kolega Daniel Horňák:

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá