Bratislavskí bezdomovci čistili čierne skládky

Bratislavskí bezdomovci čistili čierne skládky
Zdroj foto: TA3
Bratislavskí bezdomovci čistili minulý týždeň čierne skládky odpadu, ktoré sa nachádzali v blízkosti ich provizórnych obydlí. Zapojili sa tak do celoročného projektu Bez domova, bez odpadu, aby skrášlili hlavné mesto.

Do kontajnerov smerovalo 38 vriec odpadu. Ľudia bez domova neupratovali sami. Pomáhali im v tom terénni sociálni pracovníci z občianskeho združenia Vagus, ktoré projekt organizuje, aj dobrovoľníci z ekologickej organizácie Zelená hliadka. Za odpratávanie skládok na verejných priestranstvách budú ľudia bez domova odmenení predplatením služieb, ako sú napríklad poplatky za nocľahárne, ubytovne, stravu, prípadne za občiansky preukaz.

"Cieľom projektu je zlepšenie kvality životného prostredia, ako aj zvýšenie povedomia bezdomovcov o zodpovednom spôsobe nakladania s odpadom," uviedol Sergej Kára, štatutárny zástupca združenia. Aktivita bola pritom pilotnou časťou projektu, ktorý plánuje združenie realizovať na území Bratislavy od septembra tohto roku do mája 2013. Takýchto akcií plánuje uskutočniť 14, zapojiť by sa do nich malo zhruba sto ľudí bez domova.

Projekt sa aktuálne uchádza o nadačný grant. Podporiť ho môžu Bratislavčania hlasovaním na http://www.sppolocne.sk/sk/prihlasene-projekty/detail-projektu/859?1= 1®ion=2&order=votes

Občianske združenie Vagus pracuje s ľuďmi bez domova formou terénnej sociálnej práce. Počas roka sa stretne približne s 1000 ľuďmi bez domova, čo predstavuje zhruba štvrtinu všetkých bratislavských bezdomovcov. Šesť dní v týždni vyrážajú sociálni pracovníci do terénu od 17.00 do 22.00 h. Tí bezdomovcov vyhľadávajú, pravidelne navštevujú a trikrát do týždňa im vydávajú stravu. TASR informoval projektový manažér Peter Scherhaufer.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá