Slovenská ekonomika dobieha vyspelú Európu, očakáva sa ďalší rast

Slovenská ekonomika dobieha vyspelú Európu, očakáva sa ďalší rast
Zdroj foto: SITA
Spomalenie hospodárskeho rastu eurozóny sa v minulom roku odzrkadlilo aj v poklese relatívnej výkonnosti väčšiny jej členov a Slovensko bolo jednou z mála krajín, v ktorých sa naopak zvýšila. Hrubý domáci produkt na obyvateľa v parite kúpnej sily vlani vzrástol na 74,7 % priemeru Európskej únie zo 73,3 % v roku 2010.

V aktuálnej Analýze konvergencie slovenskej ekonomiky to konštatuje odbor výskumu Národnej banky Slovenska. Z krajín V4 mala vlani vyššiu úroveň v porovnaní s priemerom únie len Česká republika, a to 79,7 %. Výkonnosť maďarskej ekonomiky sa nachádzala na 65,1 %, poľské hospodárstvo sa dostalo na 64,5 % priemeru EÚ.

Dobiehanie ekonomickej úrovne vyspelejších krajín EÚ by malo na Slovensku pokračovať aj v tomto roku. Podľa aktuálnej prognózy Európskej komisie by malo byť s rastom na úrovni 1,8 % najrýchlejšie rastúcou krajinou eurozóny a jednou z najdynamickejšie sa vyvíjajúcich ekonomík celej únie. "Diferenciál rastu Slovenska v porovnaní s eurozónou, resp. Európskou úniou by mal zostať relatívne vysoký a vytvárať predpoklady pre rýchle tempo reálnej konvergencie slovenskej ekonomiky k priemeru EÚ," avizuje odbor výskumu NBS.

Vzhľadom na to, že rast výkonnosti slovenskej ekonomiky sa udrží na jednej z najvyšších pozícií v rámci celej únie, podľa odhadov EK by mohol náš HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily v roku 2013 stúpnuť už na 77,5 % priemeru EÚ. Slovensko si zároveň podľa ekonómov centrálnej banky zachová priaznivý pomer medzi výkonnosťou a cenovou hladinou, keďže pri očakávanom spomalení inflácie porovnateľná cenová úroveň SR stúpne do roku 2013 o menej ako 1 p.b.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá