Kupujú bič na kriminálnikov, nové prístroje na analýzu DNA

Kupujú bič na kriminálnikov, nové prístroje na analýzu DNA
Zdroj foto: SITA/AP (ilustračné foto)
Ministerstvo vnútra vyhlásilo verejné obstarávanie na zabezpečenie prístrojov na analýzu DNA. Ako sa ďalej uvádza v oznámení na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie, celkové náklady na zabezpečenie zariadení vyčíslili na 1 847 834 eur bez DPH.

Hľadajú najvýhodnejšiu cenu

„Predmetom zákazky je dodanie kompletného vybavenia na zriadenie nového laboratória na zavedenie metódy predikcie fenotypových vlastností DNA pre účely trestného konania," uvádza ministerstvo. Prístroje majú prispieť k automatizácii procesu analýzy DNA v odvetví skúmania biológie a genetickej analýzy, ktorá sa využíva pri znaleckom dokazovaní páchateľov trestných činov. Konkrétne by podľa oznámenia malo ísť o laboratórne prístroje, optické prístroje a ďalšie vybavenie. Využívať by ich mali pracoviská Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru v Bratislave, Košiciach a Slovenskej Ľupči.

Záujemcovia o dodanie zariadení môžu rezortu predkladať ponuky do 11. februára, pričom kritériom vyhodnocovania ponúk má byť najvýhodnejšia cena. Obstarávanie je súčasťou projektu Kriminalistického a expertízneho ústav PZ s názvom „Zavedenie metódy predikcie fenotypových vlastností DNA pre účely trestného konania a rozšírenie automatizácie procesov genetickej analýzy na všetky pracoviská ústavu", ktorý je finančne podporený sumou 1 275 000 eur z európskych Fondov pre oblasť vnútorných záležitostí. Zameraný je na nákup nových technológií, ktorými ústav nedisponuje.

Stopy a vzorky z miesta činu

„Nové prístrojové vybavenie umožní rozvoj detekčných nástrojov a metód v oblasti analýzy DNA, zvýši efektívnosť a účinnosť výkonu analýzy DNA na všetkých pracoviskách ústavu. Automatizácia zníži možnosť chýb ľudského faktora v procese analýzy DNA," uvádza sa v popise projektu.

Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru bol zriadený v roku 1991 ako organizácia na zabezpečenie kriminalisticko-technickej a expertíznej činnosti pre potreby orgánov činných v trestnom konaní a súdov.

„Ústav skúma stopy a vzorky z miesta činu, alebo vzorky inak s trestným činom súvisiace, ktoré sú na skúmanie predložené hlavne orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi. Na základe žiadosti, sa expert v prípade potreby, ako poradca zúčastňuje obhliadky miesta činu. Výsledky skúmania kriminalistických stôp, zistené skutočnosti na mieste činu alebo pri psychofyziologickom vyšetrení osôb experti ústavu spracúvajú písomne hlavne formou znaleckého posudku alebo odborného vyjadrenia, v ktorých odpovedajú na otázky položené vyšetrovateľom, súdom alebo iným oprávneným subjektom," uvádza v tejto súvislosti ministerstvo vnútra. Dodáva, že v minulom roku vykonal ústav 28 591 expertíznych skúmaní.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá