Konečne sa dohodli. Barnier predstavil nový scenár brexitu

Konečne sa dohodli. Barnier predstavil nový scenár brexitu
Zdroj foto: SITA/AP
Kompromisné prvky obsiahnuté v novej dohode o brexite sa týkajú hraničného režimu medzi Írskom a britskou provinciou Severné Írsko s dôrazom na colný režim, dovoz tovarov a daň z pridanej hodnoty, vysvetlil v Bruseli hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier.

Zaručuje riadený odchod

Barnier skonštatoval, že po takmer troch rokoch rokovaní sa podarilo dosiahnuť dohodu o tzv. brexite, ktorá zaručuje riadený odchod Británie z Európskej únie. Zdôraznil, že väčšia časť ustanovení z pôvodnej dohody z novembra 2018 zostala nezmenená. Zmeny sa týkajú protokolu o Írsku a Severnom Írsku, kde nová dohoda zaručuje, že Severné Írsko bude v súlade s určitými pravidlami jednotného trhu EÚ, zároveň ale bude súčasťou colného územia Spojeného kráľovstva, na čom nekompromisne trvala britská vláda.

V praxi to znamená, že na írskom ostrove sa nebudú vykonávať žiadne colné kontroly. Tie sa budú realizovať len v prístavoch. Podľa znenia novej dohody sa za tovar dovážaný zo Spojeného kráľovstva do Severného Írska ako konečného miesta určenia nebudú vyberať žiadne clá zo strany EÚ. Clá nebudú platiť ani pre tovar prepravovaný cestujúcimi cez hranice medzi Írskom a Severným Írskom, ani pre kategóriu tovarov určených skôr na okamžitú spotrebu ako na ich ďalšie spracovanie. Túto otázku má v budúcnosti presnejšie vymedziť spoločná britsko-európska komisia.

Kompromisná zmluva

Revidovaná dohoda spresnila, že Severné Írsko bude môcť ťažiť z výhod budúcich obchodných dohôd, ktoré už mimo EÚ uzavrie britská vláda. Ak sa tovary dovezené na základe týchto dohôd nedostanú do Írska alebo na zvyšok jednotného európskeho trhu, budú podrobené iba britským clám.

Kompromisná zmluva však ustanovuje aj to, že štyri roky po nadobudnutí jej účinnosti poslanci severoírskeho parlamentu jednoduchou väčšinou rozhodnú o tom, či ich región bude aj naďalej fungovať v súlade s normami EÚ uvedenými v dokumente. V prípade priaznivého postoja regionálneho parlamentu sa systém dohodnutý revidovanou zmluvou o brexite predĺži o ďalšie štyri roky. Ak to poslanci odmietnu, bude zavedené dvojročné prechodné obdobie, počas ktorého obe strany budú musieť nájsť riešenie, ktoré zabráni vzniku fyzickej hranice medzi Írskom a Severným Írskom.

Čo s "írskou poistkou"?

Na rozdiel od mechanizmu takzvanej "írskej poistky" z predchádzajúcej dohody, ktorú britský parlament trikrát zamietol, nebude potrebné, aby sa nový protokol o režime hraníc nahradil následnou dohodou medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, čo predstavuje podstatný ústupok zo strany EÚ. Barnier pred novinármi zdôraznil, že úlohu riadiť colné pravidlá EÚ na území Severného Írska budú mať na starosti britské orgány.

Podľa jeho slov pokrok nastal tiež v tom, že sa Bruselu a Londýnu podarilo vyriešiť aj otázku DPH, čo bol posledný technický problém, ktorým sa zaoberali vyjednávacie tímy. "Dosiahli sme dva ciele: zachovanie integrity jednotného európskeho trhu, ako aj uspokojenie legitímnych záujmov Spojeného kráľovstva," opísal celkovú situáciu Barnier.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá