Slovenská pošta vydá špeciálnu známku k výročiu založenia CHKO Biele Karpaty

Pr správa
Slovenská pošta vydá špeciálnu známku k výročiu založenia CHKO Biele Karpaty
Zdroj foto: PR
Slovenská pošta vydá 11. októbra 2019 špeciálnu poštovú známku k štyridsiatemu výročiu založenia Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty. Poštová známka vychádza v rámci tradičného emisného radu „Ochrana prírody“ pod názvom „Ovocné stromy - hruška obyčajná“.

Motívom poštovej známky je pohľad na krajinu Bielych Karpát so solitérom jedinečného kultivaru hrušky obyčajnej – ružovej. Práve výskytom viacerých druhov raritných odrôd starých ovocných stromov, ktoré sa už nevyskytujú nikde v prírode, sa táto chránená krajinná oblasť vyznačuje. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, medzihárčia, obálky a pečiatky je akademický maliar Karol Felix.

Poštová známka má rozmery 54,4 × 44,4 mm, vrátane perforácie, a vychádza vo forme upraveného tlačového listu tlačového so 4 známkami. Nominálna hodnota známky je 1,70 €. Známku vytlačila  technikou oceľotlače v kombinácii s ofsetom poštovní Tiskárna cenin Praha, a.s.

Súčasne s poštovou známkou vydáva Slovenská pošta obálku prvého dňa s pečiatkou tzv. First day cover s dátumom 11. 10. 2019 a domicilom mesta Nemšová. Motívom prítlače obálky je rozkvitnutá vetvička Hrušky obyčajnej. Motívom pečiatky je kvet hrušky. Obálku spolu s pečiatkou vytlačila technikou ofsetu spoločnosť BB PRINT, s.r.o.

Špeciálna pohľadnica, carte maximum, k poštovej známke „Ochrana prírody: Ovocné stromy - hruška obyčajná“

Slovenská pošta vydá 11. októbra 2019 analogickú pohľadnicu, carte maximum, k poštovej známke „Ochrana prírody: Ovocné stromy - hruška obyčajná“. Obrazovým motívom pohľadnice je fotografia stromu hrušky nachádzajúca sa v Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty. Autorom fotografie je Jakub Cibík. Autorom grafickej úpravy je Adrian Ferda. Pohľadnicu vytlačila ofsetom tlačiareň spoločnosť BB PRINT, s.r.o.

TOP videá