Múka nezlacnie a bude jej menej, avizujú po žatve poľnohospodári

Múka nezlacnie a bude jej menej, avizujú po žatve poľnohospodári
Zdroj foto: SITA/Martin Havran
Tohtoročná žatva neprinesie zníženie odbytových cien múky. Znamená to, že mlynári ju nebudú predávať pekárom lacnejšie ako vlani. Navyše z obilia získajú slovenské mlyny o niečo menej múky a naopak viac otrúb, ktoré nevedia, kam predať.

Zložitá ekonomická situácia

Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová. Ekonomické prežitie mlynského priemyslu na Slovensku predpokladá podľa SPPK hospodárenie bez strát, k čomu musí v rozhodujúcej miere prispieť aj vyrovnaná cenová politika. „Slovenská spoločnosť mlynárov, ktorá je členom SPPK očakáva, že sa tento prístup mlynárov stretne s pochopením ich obchodných partnerov a spotrebiteľov. Ako protihodnotu im ponúkajú vysokú kvalitu a zdravotnú neškodnosť mlynských výrobkov,“ uviedla Holéciová.

Mlynský priemysel na Slovensku sa podľa SPPK nachádza v zložitej ekonomickej situácii. V minulom roku sa vysoké ceny obilia a rast cien ďalších nákladových položiek (energie, mzdy, sociálne balíčky atď.) nepodarilo plne premietnuť do predajných cien mlynských výrobkov.

„Prejavilo sa to v tom, že celý mlynský priemysel vyprodukoval v roku 2018 stratu vyše 4 mil. eur. V strate boli všetky rozhodujúce podnikateľské subjekty mlynského výrobného odboru. Táto situácia sa po sebe opakuje už niekoľko rokov a je to neudržateľný stav. Po tohtoročnej žatve teda nemožno očakávať znižovanie odbytových cien mlynských výrobkov,“ povedala Holéciová.

Rozdiely v množstve a kvalite obilia

Tohoročná priemerná úroda obilnín zabezpečí potreby mlynského priemyslu z domácej úrody. Podľa SPPK je to aj z toho dôvodu, že napríklad pri pšenici predstavuje jej spotreba pre potravinársky priemysel za roky 2015 až 2018 z produkcie od 18,6 % do 24,4 % v závislosti od úrody a objemu výroby múky. Žatva preniesla pre výkyvy počasia a pôsobenie škodcov aj výrazné regionálne rozdiely v množstve a kvalite obilia.

„Pomerne stabilná situácia je v úrodách obilia v EÚ a podobný vývoj sa očakáva aj vo svete. Slovenská spoločnosť mlynárov avizuje, že po tohtoročnej žatve budú mať mlynári vyššie nároky na kvalitu obilia. Reagujú tým na rastúce medzinárodné štandardy, ktoré majú na domácu múku jej zahraniční odberatelia,“ ozrejmila Holéciová.

Pomerne nepriaznivá je situácia podľa SPPK v kvalite pšenice, a to hlavne pre nízku objemovú hmotnosť. Doteraz získané údaje o tomto parametri sú najnižšie za posledných desať rokov. „Odhaduje sa, že sa tým zníži výťažnosť mletia o 1 až 3 % a zvýši sa produkcia otrúb s ktorými sú odbytové problémy,“ uzavrela hovorkyňa SPPK.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá