Externé štúdium viacerých odborov možno zlacnie

Externé štúdium viacerých odborov možno zlacnie
Zdroj foto: SITA
Externé štúdium viacerých odborov možno bude od akademického roka 2013/2014 lacnejšie. Ministerstvo školstva totiž navrhuje znížiť stropy na školné napríklad v odboroch právo, farmácia či žurnalistika.

V nadchádzajúcom akademickom roku 2012/2013 môžu univerzity od externistov v odbore právo pýtať maximálne 680 eur na rok v bakalárskom programe a 1020 eur v magisterskom. Rezort navrhuje znížiť tieto sumy od akademického roku 2013/2014 na 630 eur a 950 eur. Farmácia momentálne stojí maximálne 1830 eur ročne za bakalársky stupeň a 2740 eur za magisterský. Ak by návrh rezortu prešiel, externisti by za štúdium farmaceutických vied zaplatili najviac 1700 eur za prvý a 2540 za druhý stupeň štúdia.

Odbory, ktoré spadajú pod žurnalistiku a informácie majú po novom stáť maximálne 970 eur pre bakalárov a 1460 pre magistrov. Diaľkoví študenti, ktorí nastúpia tento september môžu za žurnalistiku zaplatiť 1050 eur v prvom stupni a 1570 v druhom. Lacnejšie by mohlo byť aj štúdium psychológie, matematiky či informatiky. Naopak, o niečo možno zdražie ekonomika.

Ak prejde návrh ministerstva, školy si za ekonómiu a manažment budú môcť pýtať maximálne 890 eur a 1330 eur. Od nového akademického roka diaľkoví študenti bakalárskeho stupňa za štúdium ekonomiky a manažmentu podniku zaplatia najviac 870 eur a 1300 eur za štúdium magisterského stupňa.

Novinkou je tiež to, že rezort určuje stropy pre celú podskupinu študijných odborov, nie podrobne pre všetky odbory, ako to bolo doposiaľ. "Určenie maximálneho ročného školného pre celú podskupinu študijných odborov zabezpečuje možnosť určiť školné v prípade, ak v čase od vydania opatrenia do začiatku akademického roku, na ktorý sa vzťahuje, pribudne v Sústave študijných odborov SR nový študijný odbor," dôvodí ministerstvo v návrhu opatrenia.

Rezort pod vedením Dušana Čaploviča (Smer-SD) chystá zmeny aj v dĺžke externého štúdia. V novele vysokoškolského zákona, ktorá je v pripomienkovom konaní navrhuje predĺžiť bakalársky aj magisterský stupeň diaľkového štúdia o rok.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá