Úsporné opatrenia vylepšia rozpočet Šale o 600-tisíc eur

Úsporné opatrenia vylepšia rozpočet Šale o 600-tisíc eur
Zdroj foto: ČTK
Mesto Šaľa dosiahne vďaka balíku racionalizačných opatrení väčšiu úsporu, ako plánovalo. Do návrhu rozpočtu mesta na tento rok bol zapracovaný balík opatrení, ktorý mal za cieľ zvýšiť príjmy mesta ozhruba 290-tisíc eur a znížiť výdavky oviac ako 200-tisíc eur.

Celková bilancia bežného rozpočtu mesta sa tak mala zlepšiť o500-tisíc eur vporovnaní srozpočtom, ktorý by nepočítal so žiadnymi opatreniami. „V polovici roku 2012 môžeme konštatovať, že tento cieľ bude prekročený aopatreniami sa bilancia bežného rozpočtu zlepší oviac ako 600-tisíc eur,“ píše sa v materiáli, ktorý prerokovali poslanci na zastupiteľstve. Medzi prijatými opatreniami je napríklad zvýšenie mestských daní a poplatkov, skrátenie sezóny zimného štadióna, menej výdavkov na starostlivosť o zeleň či zlúčenie kultúrnych podujatí.

Bežný rozpočet mesta nie je rizikový za predpokladu, že nedôjde kneočakávaným zásadným zmenám vpríjmoch zpodielových daní. Tieto príjmy sa zatiaľ vyvíjajú pozitívne, vprvom polroku je plnenie na úrovni 46,8 percenta z očakávaného ročného príjmu. Pozitívny bol najmä príjem vmáji, bol viac ako dvojnásobný vporovnaní spredchádzajúcim rokom.

Riziká vkapitálovom rozpočte však pretrvávajú. Za rizikový pokladá samospráva príjem 400-tisíc eur zpredaja pozemku na Kráľovskej ulici aprefinancovanie rekonštrukcie Materskej školy Hollého v zhruba rovnakej sume. „Prípadný výpadok príjmov môže výrazne ohroziť stabilitu rozpočtu aspôsobiť tak platobnú neschopnosť mesta,“ upozorňuje magistrát.


Poslanci na zastupiteľstve schválili, že mesto ich má mesačne elektronickou formou informovať o rozhodujúcich faktoch a opatreniach, týkajúcich sa rozpočtu. Zároveň budú dostávať na každé zasadnutie kompletnú správu o rozpočte vrátane vývoja rizík, plnenia opatrení a dlhodobých cieľov.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá