Rozhodnutia notárov a exekútorov bude môcť napadnúť aj minister

Rozhodnutia notárov a exekútorov bude môcť napadnúť aj minister
Zdroj foto: SITA/Alexandra Čunderlíková
Rozhodnutia v disciplinárnych konaniach notárov a exekútorov bude môcť napadnúť správnou žalobou aj minister spravodlivosti v prípade verejného záujmu. Rezort chce rozšíriť aj prípady predstavujúce výnimku z povinnosti notára zachovávať mlčanlivosť. Novely notárskeho a exekučného poriadku schválila vláda na rokovaní.

Podľa navrhovanej novely Notárskeho poriadku by notár nemusel zachovávať mlčanlivosť pri poskytnutí informácií o notárskej činnosti orgánom vykonávajúcim dohľad a osobám oprávneným iniciovať disciplinárne konanie. Rezort chce tiež umožniť všetkým účastníkom disciplinárneho konania domáhať sa prostredníctvom správnej žaloby preskúmania rozhodnutia disciplinárneho orgánu. Účastníkom konania je disciplinárne obvinený, ktorým môže byť notár alebo exekútor a tiež navrhovateľ, čiže osoba oprávnená iniciovať disciplinárne konanie.

Podľa novej právnej úpravy by mohol minister spravodlivosti podať správnu žalobu "v tých prípadoch, v ktorých nie je navrhovateľom disciplinárneho konania, ak na jej podaní existuje verejný záujem". Novelou by sa v Notárskom poriadku vypustila jednoročná subjektívna lehota na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania, ktorá je podľa ministerstva neefektívna. Objektívna trojročná lehota na podanie disciplinárneho návrhu má zostať zachovaná.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá