S dovolenkovou poštou bez preplnenej schránky

Pr správa
S dovolenkovou poštou bez preplnenej schránky
Zdroj foto: PR
Slovenská pošta ponúka svojim zákazníkom službu Dovolenkový servis, vďaka ktorej sa nemusia obávať o bezpečnosť svojej pošty v inak preplnenej poštovej schránke počas dovolenky. Slovenská pošta nechá listové zásielky uložené na pobočke. Zákazník si ich môže vyzdvihnúť po návrate osobne alebo zásielky doručíme na pôvodnú adresu.

S Dovolenkovým servisom počkajú listy na svojho majiteľa na jednom mieste, teda na pošte. Zákazník si ich môže nechať uložiť až na 30 dní. Služba je určená nielen pre ľudí, ale aj organizácie. Aby mal zákazník prehľad o  listoch, ktoré mu prišli počas dovolenky, môže požiadať aj o zasielanie SMS a e-mailových oznámení.  Oznámenia zasiela Slovenská pošta k zapísaným listom tzn. listom s podacím číslom (napr. doporučené listy, úradné zásielky,..).

Po návrate z dovolenky si môžu zákazníci svoje listy vyzdvihnúť osobne na pošte alebo im ich doručíme na pôvodnú adresu. Termín doručenia listov na pôvodnú adresu si zákazník dohodne vopred s pobočkou pošty.

Neprevzaté zapísané listy vráti Slovenská pošta ich odosielateľovi po uplynutí ich odbernej lehoty. Štandardná odberná lehota pre vyzdvihnutie zapísaných listov je 18 dní, s dovolenkových servisom si ju zákazník predĺži až na 30 dní (s výnimkou úradných zásielok).

Službu si zákazníci objednajú vyplnením tlačiva „Žiadosť o poskytnutie služby „Dovolenkový servis“ . Tlačivo na podanie žiadosti je k dispozícii aj na www.posta.sk. Odloženie zásielok počas dovolenky na pobočke stojí od 4,90 €.

Slovenská pošta pokračuje v napĺňaní stratégie „Pošta 2020“ zameranej na zefektívnenie procesov, modernizáciu a zavádzanie nových služieb pre zákazníkov.

V závere roka 2018 Slovenská pošta spustila centrálne doručovanie úradných zásielok, platbu faktúr prostredníctvom QR kódu a uviedla novú službu osvedčovania dokumentov na vybraných IOM poštách. Od začiatku apríla 2019 je osvedčovanie dokumentov na poštách ešte výhodnejšie oproti iným poskytovateľom. K zefektívneniu prevádzky a pohodlnému vybaveniu zákazníkov prispieva od februára 2019 aj platba kartou na všetkých vyše 1 500 pobočkách Slovenskej pošty. Novinkou pre zákazníkov je aj rýchly výber hotovosti na poštách, ktorý vyhovuje najmä zákazníkom v obciach, kde nie je dostupný bankomat.

TOP videá