Čaplovič chce predĺžiť štúdium externistom na vysokých školách

Čaplovič chce predĺžiť štúdium externistom na vysokých školách
Zdroj foto: SITA
Minister Čaplovič verí, že zmenou dosiahne rovnocennosť denného a externého vzdelania a že tým prispeje ku kvalite vysokoškolského vzdelania.

Vysokoškoláci, ktorí sa od budúceho roka chystajú študovať v externej forme, si možno predĺžia štúdium. Minister školstva Dušan Čaplovič navrhuje od januára 2013 predĺžiť externistom bakalársky aj magisterský stupeň o rok, celkovo by tak študovali o dva roky dlhšie.

Opatrenie je súčasťou novely vysokoškolského zákona, ktorú minister predložil do medzirezortného pripomienkového konania. Dlhšie štúdium pre externistov presadzoval už Čaplovičov predchodca Eugen Jurzyca (SDKÚ-DS). Na dôvodoch opatrenia sa obaja zhodujú. "V prípade externej formy štúdia sa môžu študenti venovať štúdiu v menšom časovom rozsahu počas roka, preto aj porovnateľný počet kreditov získajú za dlhší čas ako pri dennom štúdiu," argumentuje v návrhu novely Čaplovič. Verí, že zmenou dosiahne rovnocennosť denného a externého vzdelania a že tým prispeje ku kvalite vysokoškolského vzdelania.

Vzhľadom na to, že externé štúdium je spoplatnené, bude určená maximálna suma, ktorú si budú môcť školy vypýtať za celé štúdium.Čaplovič chce zmeniť aj charakter externého štúdia, ktoré bolo doteraz vnímané skôr ako samoštúdium podporené konzultáciami. Po vzore zo zahraničia má byť v duchu "full time study" a "part time study", teda akoby štúdium na plný alebo čiastočný úväzok. Poslucháč denného štúdia by sa mal venovať škole 1 500 až 1 800 hodín ročne, čo zodpovedá osemdesiatim až sto percentám obvyklého plného pracovného úväzku.

V prípade externej formy štúdia má byť časová záťaž potrebná na zvládnutie celého štúdia rovnaká ako pri dennom štúdiu, ale je rozložená na dlhšie obdobie. Harmonogram by však mal byť taký, aby umožnil externistovi aj prácu v štandardnom zamestnaní. "To však neznamená, že vysoká škola alebo fakulta musí umožniť študentovi napríklad prácu na zmeny a tomu prispôsobovať časy uskutočňovania jednotlivých predmetov v rôznych týždňoch, ale študent by mal mať dostatok času popri štúdiu pracovať na ustanovený týždenný pracovný čas," konštatuje Čaplovič v návrhu.

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) Libor Vozár vníma opatrenie ako snahu o dosiahnutie rovnocennosti denného a externého štúdia z formálneho i obsahového hľadiska. "Zamestnaní, čo väčšinou poslucháči externého štúdia sú, väčšinou nie sú schopní venovať štúdiu toľko času ako denní," povedal Vozár. Slovenská rektorská konferencia sa k návrhu novely vysokoškolského zákona plánuje vyjadriť do konca júla.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá