Ernst & Young: Slovensko pre dlhovú krízu porastie len o 1,7%

Ernst & Young: Slovensko pre dlhovú krízu porastie len o 1,7%
Zdroj foto: SITA
Dopad dlhovej krízy pocíti na vývoji hospodárstva v najbližších rokoch aj Slovensko. Predpovedá to Ernst & Young, ktorá vo svojej pravidelnej letnej prognóze aktuálne Slovensku na tento rok predpovedá hospodársky rast na úrovni 1,7 %, v budúcom roku by mal mierne stúpnuť na 2 %.

V nasledujúcich troch rokoch by slovenská ekonomika mohla podľa Ernst & Young rásť tempom o niečo vyšším ako 4 %. Vlani pritom hospodárstvo krajiny stúplo o 3,3 %.

"Očakáva sa, že slovenská proexportne orientovaná ekonomika sa v roku 2012 nevyhne strate dynamiky, pretože kríza vládneho trhu v eurozóne oslabuje regionálny dopyt po tovare dlhodobej spotreby, ako sú vozidlá a elektronické zariadenie. Tento vývoj bude mať následne vedľajšie účinky na investície a zamestnanosť, pričom oslabí spotrebiteľský dopyt,“ uviedol na margo zverejnenej prognózy partner spoločnosti Ernst & Young v Slovenskej republike Dalimil Draganovský.

Nízky externý dopyt, spôsobujúci oslabenie dôvery podnikov a nárast voľnej kapacity, podľa prognózy tento rok nepriaznivo ovplyvní objem investícií do strojov a zariadení. V odvetví stavebníctva zostane dopyt pravdepodobne utlmený. Developerské firmy z tohto dôvodu svoje projekty odložia a počkajú, až sa podmienky zlepšia. Firmy, ktoré majú v úmysle investovať do zariadení alebo výstavby, zistia, že úverové podmienky na financovanie zostávajú nepriaznivé napriek miernemu poklesu niektorých úrokových sadzieb.

"Spomalenie ekonomickej aktivity zhorší podmienky na trhu práce. Hoci sa na začiatku roka 2012 trend zvyšovania miery nezamestnanosti na základe opatrenia Medzinárodnej organizácie práce pozastavil na úrovni 14 %, očakávame, že firmy sa tento rok pokúsia vyhnúť prijímaniu nových zamestnancov a v niektorých prípadoch pristúpia k zníženiu miezd," konštatuje Draganovský.

Podľa prognózy Ernst & Young by tak miera nezamestnanosti v druhom polroku tohto roka mala kulminovať nad úrovňou 15 %. To bude mať nepriaznivý vplyv na príjmy domácností a rast spotreby. Domácnosti však majú profitovať z pomalšieho rastu cien. Miera inflácie by mala v tomto roku spomaliť na 3,2 %. Hospodárstvo Slovenska ale aj celej Európskej únie tak bude závisieť predovšetkým od vývoja dlhovej krízy.

Eurozóna ako celok by tak mala podľa Ernst & Young v tomto roku vykázať pokles hrubého domáceho produktu o 0,6 % a mierne oživenie s opätovným rastom na úrovni 0,4 % by malo prísť v roku 2013. "Akékoľvek oživenie závisí od politických a finančných lídrov eurozóny a od toho, ako počas ďalších týždňov pokročia pri riešení pálčivých problémov v Španielsku, Taliansku a Grécku. Ak chcú napredovať, nevyhnutné sú flexibilita a presvedčivé vedenie, a nie problémy pozametať pod koberec," povedal vedúci partner Ernst & Young pre región EMEIA Mark Otty.

V rámci prognózy sa predpokladá, že v gréckom úspornom programe sa pokročí a ostatným členským štátom eurozóny, ako napríklad Španielsku a Taliansku, sa podarí vyhnúť ďalším závažným finančným turbulenciám. Ak sa tento predpoklad splní, koncom roka 2012 by sa mala znižovať averzia voči riziku na finančných trhoch, v podnikoch a domácnostiach. Ernst & Young však upozorňuje na skutočnosť, že vývoj hospodárstva v rámci krajín eurozóny nie je ani zďaleka konzistentný. Charakterizuje ho prehlbujúca sa priepasť medzi kľúčovými, najmä severskými krajinami eurozóny a ich južnými susedmi.

Rozdiely medzi ekonomikami sa pritom časom ešte zväčšujú. Napriek tomu, že sa niektorým kľúčovým krajinám eurozóny podarí tento rok vyhnúť recesii a nasledujúci rok vykázať primeraný rast, v prognóze sa očakáva, že okrajové krajiny ďalší rast nezaznamenajú skôr ako v roku 2014. Navyše súčasná vysoká nezamestnanosť najmä mladých ľudí v týchto krajinách by mohla ohroziť stabilitu spoločnosti.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá