Čaplovič mení postoj, odsúhlasil vznik súkromnej VŠ

Čaplovič mení postoj, odsúhlasil vznik súkromnej VŠ
Zdroj foto: SITA
Na Slovensku zrejme vznikne nová súkromná vysoká škola. Šéf rezortu školstva Dušan Čaplovič dnes do medzirezortného pripomienkového konania poslal návrh na udelenie štátneho súhlasu na pôsobenie Vysokej školy Goethe Uni Bratislava.

Čaplovič pri svojom nástupe avizoval, že nepodpíše vznik žiadnej novej školy. V apríli dal červenú súkromnej vysokej škole Akadémia filmovej tvorby a multimédií. Súhlas na pôsobenie Goetheho Uni Bratislava udelil preto, že má väzbu na nemeckú univerzitu a je podľa neho kvalitná.

„Slovensko potrebuje kvalitné školstvo. Preto som navrhol schváliť pôsobenie tejto súkromnej vysokej školy, ktorá má väzbu na univerzitu z Frankfurtu nad Mohanom a patrí medzi najlepšie univerzity,“ zdôvodnil minister s tým, že s jej príchodom spája nemalé očakávania. „Naším všeobecným záujmom musí byť podpora vzdelávacích pracovísk, ktoré prinášajú tie najlepšie referencie a kvalitu. Okrem toho k nám prídu aj zahraniční lektori a napokon prestížna značka,“ dodal Čaplovič. Univerzita bude mať podľa neho stredoeurópske pôsobenie a bude vzdelávať študentov nielen zo Slovenska ale aj z Českej republiky, Rakúska, Maďarska a Poľska.

Akreditačná komisia posúdila spôsobilosť súkromnej vysokej školy vzdelávať v prvom a druhom stupni štúdia a súhlasí s udelením štátneho súhlasu. Ministerstvu odporúča priznať právo udeľovať akademický titul absolventom študijného programu „podnik v svetovom hospodárstve“ v študijnom odbore 3.3.18 medzinárodné podnikanie, taktiež absolventom študijného programu „cestovný ruch – kúpeľníctvo a hotelierstvo“ v študijnom odbore 8.1.1 cestovný ruch, a aj absolventom študijného programu mediálna a marketingová komunikácia v študijnom odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá. Vysoká škola môže podľa komisie tieto programy vyučovať v dennej a v externej forme štúdia.

Po udelení štátneho súhlasu rezort plánuje povoliť vzdelávanie všetkých programov, ktoré odporučila Akreditačná komisia, okrem vzdelávania v bakalárskom stupni v programe „podnik v svetovom hospodárstve“. Podľa Sústavy študijných odborov SR je totiž možné v študijnom odbore 3.3.18 medzinárodné podnikanie, kam program patrí, uskutočňovať iba študijné programy v druhom a treťom stupni.

Podľa Čaploviča je Slovensko otvorené príchodu aj ďalších prestížnych vysokoškolských pracovísk, ktoré by boli garantom kvalitnej výučby a vysokoodborného vedeckého zázemia. „Ak v budúcnosti príde takýto návrh, budem to hodnotiť veľmi pozitívne. Myslím si, že konkurencia z medzinárodného prostredia kvalitných univerzít je aj tlakom na kvalitu vzdelávania v celom našom vysokoškolskom prostredí,“ uzavrel minister.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá