J. Makovinská a D. Abaffy o unikátnom vedeckom pracovisku

V bratislavskom Výskumnom ústave vodného hospodárstva stavajú nielen modely vodných diel, ale simulujú tam aj povodne. Súčasťou tohto vedeckého pracoviska je aj Národné referenčné laboratórium pre oblasť vôd či aj hydrotechnické laboratórium. O činnosti Výskumného ústavu hovorili riaditeľka Národného referenčného laboratória Jarmila Makovinská a riaditeľ odboru hydrotechniky Dušan Abaffy.

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá