Pamätným dňom si pripomíname obete holokaustu

V nedeľu si pripomíname Deň obetí holokaustu a rasového násilia. Odkazuje na konkrétnu historickú udalosť – prijatie protižidovského kódexu z roku 1941. Na základe nariadenia vlády prišlo židovské obyvateľstvo o základné ľudské práva. 9. september bol vyhlásený za pamätný deň v roku 2001.

Minister upozornil na nenávistné prejavy

Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia nemá byť len spomienkou, ale aj reálnym vyjadrením boja proti antisemitizmu a aktivitám prameniacim z neho. V súvislosti s pamätným dňom, ktorý si SR v nedeľu pripomína, to uviedol minister spravodlivosti SR Gábor Gál.

Minister upozornil, že nenávistných prejavov voči rase či pôvodu v slovenskej spoločnosti pribúda. “Preto už nestačí len spomínať, ale vyvíjať reálnu snahu o odstránenie a zablokovanie podobných   neakceptovateľných prejavov," zdôraznil Gál.

Boj proti antisemitizmu

Deklaroval zároveň, že je odhodlaný urobiť v boji proti antisemitizmu reálne kroky, konkrétne v presadení deklarácie iniciatívy Medzinárodnej aliancie pripomínania holokaustu. Deklaráciu, ktorá obsahuje jednotnú medzinárodnú definíciu antisemitizmu, prijalo v rokoch 2016-2018 viacero vlád, vrátane Rakúska, Rumunska, Bulharska či Izraela. "Materiál má deklaratórny charakter a vyviniem maximálne úsilie na jeho schválenie vládou SR," informoval Gál.

SR si 9. septembra pripomína obete holokaustu a rasového násilia, zákon o pamätnom dni schválili poslanci NR SR 31. októbra 2001. Pamätný deň pripomína tragické dôsledky prijatia tzv. Židovského kódexu z 9. septembra 1941, ktorý potlačil základné ľudské práva a slobody židovského obyvateľstva. Protižidovské opatrenia vyvrcholili deportáciami židovských občanov do koncentračných a vyhladzovacích táborov. Pamätný deň má pripomínať obete holokaustu, ako aj zápas proti všetkým prejavom rasizmu, neznášanlivosti, xenofóbie a akejkoľvek formy útlaku a diskriminácie.

TOP videá

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá