Už dve desaťročia nie sme potravinovo sebestačnou krajinou

Aktualizované:
Za posledných 20 rokov Slovensko nebolo ani raz potravinovo sebestačné. Vývoz potravín totiž ani raz neprevýšil dovoz a teda každý rok bolo saldo vykázané ako záporné. V roku 2016 predstavoval tento deficit -1,25 mld. eur, pričom dovoz agrovýrobkov a potravín v analyzovanom roku predstavoval 4 mld. eur a vývoz 2,75 mld. eur.

Dominovalo mäso

Vývoz potravín a poľnohospodárskych výrobkov bol teda v roku 2016 o tretinu nižší ako ich dovoz. Konštatovala to v pondelok na základe prieskumu potravinovej sebestačnosti SR analytička Slovenského farmárskeho, družstva Eva Sadovská.

Na Slovensko sa podľa prieskumu SFD dovážalo v roku 2016 predovšetkým spracované a konzervované mäso a mäsové výrobky (vrátane hydinového mäsa), ktorých objem presahujúci 725 mil. eur tvoril z celkového dovozu poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov takmer pätinu.

Nasledovali sladkosti (kakao, čokoláda a cukrovinky) vo výške 325 mil. eur a mliečne výrobky a syry vo výške 307 mil. eur. Pomerne veľkým dovozcom bolo Slovensko v roku 2016 aj v prípade ovocia a zeleniny, nakoľko v oboch prípadoch dovoz spred dvoch rokov prevýšil úroveň 200 mil. eur.

Obilniny, strukoviny aj sladkosti

Naopak, Slovensko bolo podľa SFD v analyzovanom roku veľmi silným vývozcom obilnín, strukovín či olejnatých semien. V roku 2016 bol ich vývoz evidovaný v objeme 528 mil. eur a z celkového vývozu poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov predstavoval takmer pätinu. Pomerne silný bol na Slovensku aj vývoz sladkostí v objeme 328 mil. eur a taktiež mliečnych výrobkov a syrov v objeme 232 mil. eur. V prípade spracovaného a konzervovaného mäsa a výrobkov z mäsa (zahŕňajúc aj hydinu) vývoz zo Slovenska predstavoval pred dvoma rokmi 250 mil. eur.

Najväčší podiel na zápornej hodnote salda v roku 2016, spomínaných -1,25 mld. eur, malo spracované a konzervované mäso a mäsové výrobky, v prípade ktorých bol vývoz o 475 mil. eur nižší ako dovoz. Pomerne veľký „nepomer“ medzi vývozom a dovozom bol aj v prípade ovocia, nakoľko jeho dovoz bol až šesťnásobne vyšší ako vývoz. V prípade zeleniny a melónov bol dovoz až deväťnásobne vyšší ako vývoz.

U mliečnych výrobkov a syrov bol vývoz o štvrtinu nižší ako dovoz, v prípade sladkostí (kakao, čokoláda a cukrovinky) bol pomer takmer vyrovnaný. Naopak, pozitívne saldo bolo evidované v prípade klasických poľnohospodárskych komodít, t. j. obilnín, strukovín a olejnatých semien. Vývoz u nich presiahol dovoz o približne 400 mil. eur. Aj v prípade hospodárskych zvierat a produktov živočíšneho pôvodu prevyšoval vývoz nad dovozom.

TOP videá

Mohlo by vás zaujímať

TOP videá